Tongeren vandaag

Nieuws

Tongeren wint Klimaatprijs

Vandaag werd  tijdens de Vlaamse Klimaat- en Engergietop in de Ghelamco Arena in Gent voor het eerst de 'Klimaatprijs' uitgereikt. Tongeren wint 30.000 euro met het project ‘Collectieve Renovatie Offelken’. Hiermee werd een renovatiegraad van 16% behaald door energiebesparende maatregelen in de wijk.
Vanaf dit jaar voorziet Vlaanderen jaarlijks 300.000 euro om originele lokale klimaatacties aan te moedigen. Dit budget wordt verdeeld over de 5 provincies waarbij per provincie 2 klimaatprojecten elk 30.000 euro kunnen winnen. Een belangrijke voorwaarde om te winnen is de ondertekening van het burgemeesterconvenant, een initiatief van de Europese Commissie.
“Tongeren ondertekende dit convenant al in 2011. Hierdoor engageerden we ons om de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20 procent tegen 2020”, zegt burgemeester Dewael. 
Jos Schouterden, schepen van Wonen: “Energiebesparende ingrepen zijn belangrijk voor het milieu en het helpt ook om de steeds hogere energiekosten te beperken. Zeker bij oudere woningen maakt dit vaak een groot verschil. Met ons project kregen de inwoners van Offelken de kans om energie en geld te besparen door hun woning te verbeteren. Door de woningen te clusteren en ze collectief te renoveren ontstond een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. De deelnemers kregen bovendien gratis begeleiding. Het project draaide om maatwerk voor elk individueel gezin, waarbij de persoonlijke situatie en de wensen van de bewoners steeds de bepalende factor waren. Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking met lokale bedrijven waardoor de lokale economie en werkgelegenheid profiteerden en de reisafstanden beperkt bleven.”
Patrick Jans, schepen van Milieu:  "Het winnen van deze Klimaatprijs is een mooie erkenning voor Tongeren. In december 2014 werd de  ‘Collectieve Renovatie’ van Offelken opgestart met als hoofddoel gezamenlijk energiebesparende renovaties uit te voeren".
Tongeren wil ook in de toekomst een stimulerende factor zijn voor initiatieven op het vlak van lage energie renovaties. 
“Een tweede project dient zich aan. We starten weldra met een collectieve renovatie op Paspoel. De bewoners van de Necropolisstraat, Linderstraat, Bertinstraat, Sint-Maternusplein en Sint-Servaasstraat  ontvangen hierover eerstdaags een brief met gedetailleerde informatie. Paspoel werd gekozen op basis van de ouderdom van de woningen en het typologie woningen”, besluit Patrick Jans.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame