Tongeren vandaag

Nieuws

Tractatie in de bib

In de bibliotheek werden de zesdejaars van basisschool Jeugdland op een ijsje getarkteerd. Verdiend, want zij toonden zich het afgelopen jaar de meest voorbeeldige klas van de 3de graad tijdens klasuitleningen in de bibliotheek. Met het geven van een ijsje wil de bibliotheek het klasbezoek aan de bibliotheek extra stimuleren.
Schepen van Cultuur Guy Schiepers: “Leesbevordering bij kinderen is één van de basistaken in de bibliotheekwerking. Daartoe is niet alleen het voorzien in een goede jeugdcollectie essentieel, maar ook een gedegen samenwerking tussen de bibliotheek en de basisscholen in Tongeren”. De bibliotheek besteedt aan die samenwerking dan ook de nodige aandacht: met het bibjuffen en –meester project, een ruilbibliotheek voor niet-centrumscholen, themaboxen, een inspirerende Jeugdboekenweek, speelse rondleidingen én door het bibliotheekgebeuren zo uitdagend mogelijk te maken.
De bibliotheek ontving dit schooljaar zo’n 40 klassen aan een frequentie van éénmaal in de 6 weken.  In de 1ste en 2de graad wonnen resp. Klimop en Picpussen een ijsje.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame