Tongeren vandaag

Nieuws

Vredesboom om 100 jaar wapenstilstand te herdenken

De stad Tongeren plant een vredesboom (de winterlinde) naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand. De winterlinde werd geplant in Piringen (hoek Hossenstraat en Smisberg).

Patrick Dewael, burgemeester: “Tijdens het weekend plantten 220 steden en gemeenten een vredesboom. De vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog worden op 11 november officieel afgesloten. We doen dit onder meer door een vredesboom te planten, die ook de komende jaren en decennia zichtbaar zal zijn en blijven. Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. Met deze vredesboom willen we alle oorlogsslachtoffers blijvend herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie, maar  is ook een moment om stil te staan bij vrede vandaag en morgen".

Patrick Jans, schepen van milieu:“We hebben gekozen voor een winterlinde. Deze boomsoort wordt sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant. Hij wordt heel oud en heeft een hoog herstellingsvermogen. Met die keuze leggen we ook een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.”

De actie 'plant een vredesboom' is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame