Tongeren vandaag

Nieuws

Werken aan Meulemanslaan

Deze week start aannemer Jackers met werken in de Meulemanswijk. De bomen in de stoep worden geveld en de gaten worden hersteld in betonstraatstenen. Tevens worden de kantstroken, trottoirbanden en asfaltverhardingen plaatselijk opgebroken en vernieuwd. In de bestaande rijweg worden asverschuivingen voorzien waarin bomen worden aangeplant. Verder zal het pleintje achter in de wijk volledig heringericht worden met groen. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden bedraagt 30 dagen en kost €98.900. Werken brengen altijd hinder met zich mee maar de aannemer doet, samen met de stad, zijn uiterste best om alles vlot te laten verlopen. Woningen blijven steeds toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de werkuren is de straat toegankelijk voor het verkeer.
"In Tongeren zijn er verschillende wijken die lijden onder de bomen, die te groot zijn geworden en in feite ongepast zijn aan de omgeving van woonwijken. Het zijn voornamelijk oudere wijken die na 30 – 40 jaar hiermee te kampen hebben. Om dit probleem structureel op te lossen, werd er een plan opgemaakt om sinds 2014 jaarlijks een wijk aan te pakken. Zo werden de Armand Meesenwijk en de Kleinveldstraat al voorzien van nieuwe boompjes en herstellingen van de stoepen", verduidelijkt schepen An Christiaens (Openbare werken).
De volgende omgeving die zal worden aangepakt is de Merkenstraat.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame