Tongeren vandaag

Nieuws

Wijk Offelken piloot voor collectief renovatieproject

De wijk Offelken is geselecteerd voor het pilootproject ‘Collectieve Renovatie’ en is hiermee één van de vijf pilootprojecten van de Provincie Limburg. Het project heeft als doel gezamenlijk energiebesparende renovaties uit te voeren. Stebo vzw zorgt als coördinator voor de technische inbreng, het advies aan bewoners en begeleiding van aannemers. Door samen aan te kopen kunnen er gunstige prijsafspraken gemaakt worden. “De wijk Offelken werd geselecteerd omwille van de typologie en de ouderdom van de woningen. De gemeente wil samen met de Provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo voorzien  in een integrale ondersteuning en begeleiding van de woningeigenaars gedurende het gehele renovatieproces: van de oproep voor deelnemers tot de effectieve renovatie”, weet burgemeester Dewael. “Met dit project bieden we de inwoners van Offelken de kans om energie en geld te besparen door hun woning te verbeteren. Door de woningen te clusteren en ze collectief te renoveren ontstaat een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. De deelnemers krijgen bovendien gratis begeleiding. Dit project draait om maatwerk voor elk individueel gezin, waarbij de persoonlijke situatie en de wensen van de bewoners steeds de bepalende factor zijn. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking met lokale bedrijven waardoor de lokale economie en werkgelegenheid profiteren en de reisafstanden beperkt blijven”, volgens Jos Schouterden, schepen van Wonen. “Weldra ontvangen de bewoners een brief waarin wij het project toelichten. Daarna krijgen ze een uitnodiging om begin december een infosessie bij te wonen. Specialisten geven een toelichting over mogelijke ingrepen. Daarna kunnen de deelnemers een huisbezoek aanvragen waarbij een onafhankelijke energieadviseur gericht advies geeft. Ook bieden we hulp het opmaken van meetstaten, het analyseren van premies, het bespreken van de financiële haalbaarheid, enz…”, aldus Patrick Jans, schepen van Milieu.

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame