Tongeren vandaag

Nieuws

Woonbeleidsplan

Het stadsbestuur heeft een woonbeleidsplan laten opstellen voor het centrum, de 16 kerkdorpen en Herstappe.  Het plan geeft de visie op wonen voor de volgende jaren. Het geeft richting en ondersteunt alle actoren op het gebied van wonen. Het biedt een toetsingskader en vormt een leidraad bij de opstart en uitwerking van nieuwe projecten. In het document van 300 blz. vind je:

Deel I :  Analyse van Tongeren als geheel
Historische en geografische gegevens, demografische gegevens, socio-economische en huisvestingsgegevens.  Van alle aspecten zijn de beschikbare data verzameld.
Deel II : Analyse op wijk- en dorpsniveau
Per wijk en per dorp is een fiche gemaakt waarin specifieke gegevens en kenmerken zijn opgenomen.
Deel III : Herstappe

Herstappe is als een apart hoofdstuk opgenomen als onderdeel van het project.
Deel IV : Werkingsmiddelen
In dit deel wordt de werking van vb. het lokaal woonoverleg beschreven alsook de instrumenten en diensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het woonbeleid.
Deel V : visie en doelstellingen
Incl. de werkpunten per wijk en dorp  in de specifieke fiches.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame