Tongeren vandaag

Nieuws

Gemeenschapswachten worden gehalveerd

Het stadsbestuur voert een reorganisatie door in de dienst van de gemeenschapswachten. De drie huidige mannen (niveau D) worden overgeplaatst naar een andere functie. De ene moet vanaf 1 mei de politievoertuigen onderhouden en de anderen de brandweerwagens. Hun vrouwelijke collega (niveau C) mag blijven en er wordt nog iemand bij aangeworven (niveau C). De dienst van de gemeenschapswachten werd in september 2011 door de gemeenteraad eenparig goedgekeurd: ?Met het oog op een integrale en geïntegreerde aanpak van onveiligheidsfenomenen wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de lokale politie afgesloten. In deze overeenkomst worden de activiteiten van de gemeenschapswachten vastgelegd, alsook het overleg en de wijze van informatie-uitwisseling tussen de politie en de dienst gemeenschapswachten.

GBS De Boomhut steunt Oeganda

Deze namiddag werd in GBS De Boomhut in Mal het project rond Broederlijk Delen afgesloten met een Oegandees feest. De 159 leerlingen zongen samen het volkslied ?O ntei ya butu?. Ze hebben de voorbije week speelgoed uit afvalmateriaal gemaakt. Er werden zelfgemaakte koekjes en cake verkocht en een opa bereidde popcorn. ?In Oeganda maken 12-jarigen zelf hun hut. Dit hebben de leerlingen nagebootst?, vertelde godsdienstleerkracht Leonce Franssen. Klik hier voor meer foto's.

Beroep Eddie Box uitgesteld

Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft de behandeling van het beroep van
voormalig schepen Eddie Box verschoven naar 11 september. Zowel Box als Vinci Park wilden de zaak voor onbepaalde tijd doen uitstellen, maar de rechter heeft nu een datum vastgelegd. De zaak sleept intussen al meer dan zes jaar aan.

Buitenspeeldag op De Motten

De jeugddienst en sportdienst organiseren deze namiddag een ?Buitenspeeldag?. Meer dan 500 kinderen komen zich uitleven op 15 attracties in het sportpark De Motten. Ze kunnen kiezen tussen o.a. springkastelen, volksspelen, kindergrime, skaten, benji-run, trampo-basket, korfbal, skilopen en touwtrekken. Voor ieder van hen wacht er een frisbee en een SOS-polsbandje. De kinderen moeten wel begeleid zijn door een volwassene. ?De springkastelen en de voetbalkooi kennen het grootste succes?, volgens Eline Schurmans (Jeugddienst). Klik hier voor meer foto's.

Kinderkoor Sint-Lutgart houdt lenteconcert

Deze namiddag bracht het koninklijk kinderkoor Sint-Lutgart een lenteconcert in de polyvalente zaal van BS Sint-Lutgart. De organisatie was in handen van Gosa (Gezinsbond). '?We willen de jeugdkoren van Groot-Tongeren aanmoedigen. Dit kan het best door hen te laten optreden'?, vertelde voorzitster Marie-Louise Van Craesbeek. Het koor werd in 1953 opgericht door meester Chretien Lambrechts. Ondertussen houdt meester Geert Baar al jaren de dirigeerstok vast: '?Het koor telt 23 leden en we repeteren elke dinsdag en vrijdag tussen de middag. Eens per maand luisteren we de mis op'?.

Bankkantoor Romeinse Kassei sluit

BNP Paribas Fortis gaat de komende drie jaar 150 kantoren sluiten, waarvan 32 nog dit jaar. Hiermee wil de bank 210 miljoen euro bijkomend besparen. Het zijn vooral kleinere kantoren die dicht gaan, of fuseren met andere kantoren in de buurt. In Limburg sneuvelt er een kantoor in Tongeren en in Genk (Winterslag). Voor Tongeren gaat het om het filiaal op de hoek van de Romeinse Kassei.

Herinrichting kruispunt Leopoldwal-Jaminéstraat-Stationslaan

Tussen 8 en 24 april gaat het Vlaams Gewest het kruispunt Leopoldwal-Jaminéstraat-Stationslaan herinrichten. De werken verlopen in drie fases.

Nieuw dak voor stadhuis

De restauratie van het stadhuis komt in zicht. Op 30 juli wordt gestart met de isolatie en vernieuwing van het dak, kostprijs 290.000 euro, waarvan 70.000 euro voor de stad. Het dak zal tegen het jaareinde voltooid zijn. In een latere fase volgt de totale renovatie.

Culturele hoofdstad 2018

In 2018 zijn Nederland en Malta aan de beurt om de Europese Culturele Hoofdstad te leveren. In Nederland strijden 3 kandidaten om de titel: Maastricht, Eindhoven en Leeuwarden. Op 6 september wordt duidelijk wie zich mag kronen tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In het project zitten 13 partners: Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Luik, Hasselt, Genk, Tongeren, Aken, regio Aachen, de provincies Limburg (NL), Limburg (B) en Luik en de Duitstalige gemeenschap in België. Het provinciebestuur van Belgisch-Limburg gaat voluit de kandidatuur steunen.

Tongenaar wordt algemeen secretaris bij Boerenbond

Om de vijf jaar vinden binnen de Boerenbond bestuursverkiezingen plaats. Piet Vanthemsche werd herverkozen tot voorzitter. Tongenaar Peter Bruggen (52) werd bevorderd tot algemeen secretaris. Hij volgt Sonja De Becker op die werd verkozen tot tweede ondervoorzitter. Peter Bruggen, 52 jaar, is licentiaat Geschiedenis KU Leuven. Hij werkt sinds 1986 bij Boerenbond & Landelijke Gilden, eerst als consulent, later als provinciaal secretaris Limburg. In 2003 werd hij hoofdconsulent en in 2006 directeur Boerenbond. Nu wordt hij dus algemeen secretaris van de Boerenbond.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google