Tongeren vandaag

Nieuws

SIBBO zorgt voor opvang ouders

Wegens de zeer extreme en uitzonderlijke weersomstandigheden heeft de school, in samenspraak met de Algemeen Directeur van de scholengroep 13 besloten om vanaf vandaag 12 maart vanaf 9u30  één verwarmd lokaal ter beschikking te stellen voor alle wachtende (kamperende ) ouders.  Het ter beschikking gestelde lokaal is te bereiken via de ingang in de Corversstraat. (Eerste groene deur vanaf de Kastanjewal). De school heeft alle maatregelen genomen om deze opvang in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.

Burgemeester richt zich tot onderwijsminister voor SIBBO

Sinds zondagnamiddag kamperen ouders aan de schoolpoort van het SIBBO om een plaats voor hun kind te verkrijgen in het eerste jaar OV4 voor leerlingen met autisme. Het aantal kandidaat-inschrijvers overtreft de aantal beschikbare plaatsen. De lokale politie heeft onmiddellijk de nodige maatregelen inzake veiligheid genomen. Er zijn nadars geplaatst, een bijkomend bord ‘zone 30’ en bijkomende signalisatie maakt autobestuurders extra attent. Ook burgemeester Patrick Dewael vindt het onaanvaardbaar en mensonwaardig dat ouders dagen voor de start van de inschrijvingsperiode moeten kamperen voor de schoolpoort om een plaatsje te bemachtigen voor hun kinderen. Om druk uit te oefenen heeft hij vandaag de bevoegde minister Pascal Smet in een brief gevraagd om deze regelgeving opnieuw te bekijken en eventueel te herzien.

Ouders kamperen op stoep SIBBO

In de Corversstraat kamperen sinds zondag ouders op de stoep aan de ingang van het SIBBO. Ze willen hun kind inschrijven voor de richting OV4. Deze opleidingsvorm is bedoeld voor normaalbegaafde jongeren met een diagnose ?autisme? of ?autismespectrumstoornis?.

Laatste fase rioleringswerken Mulken - Piringen start eerstdaags

Sinds oktober vorig jaar zijn Aquafin en rioolbeheerder Infrax druk in de weer om het afvalwater van meer dan 2.700 inwoners van Tongeren aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. De rioleringswerken die daarvoor werden uitgevoerd in de Smisberg (Piringen) zijn grotendeels afgerond, zodat de aannemer op korte termijn kan starten in de Herenbosweg en Rooierweg.

Gevulde etalages moeten shoppen aantrekkelijker maken

Het stadsbestuur wil komaf maken met leegstaande winkelpanden. Naast een aantal structurele maatregelen die op langere termijn het handelscentrum aantrekkelijker moeten maken, wil de stad nu ook initiatieven nemen om op korte termijn het shoppen in het centrum een boost te geven. Het innemen van leegstaande etalages door bestaande handelszaken is een nieuw initiatief dat nu opgestart wordt.

Reisreportage over Sagalassos & co

Op vrijdag 22 maart presenteert Leefmilieu Tongeren een reisreportage over Sagalassos en omgeving. Geograaf Paul Denis: 'Na de succesvolle tentoonstelling over het Turkse Sagalassos in het Gallo-Romeins Museum vorig jaar, kregen wij de kans om als vrijwilliger te gidsen op de archeologische site.'

Gouden Lions schenkt 50.000 euro aan sociale doelen

De jubilerende Lions Club Tongeren is dit jaar erg gul in het steunen van sociale doelen. Voor elk bestaansjaar wordt er 1.000 euro geschonken.

Kronkelende Jeker ingewandeld

De VMM herstelde het afgelopen jaar de oude Jekerarm en de bijhorende meanders langs de Blaarmolen. Er werden ook twee nieuwe bruggen aangelegd in de Kevie. De werken waren bedoeld om de natuurlijke waterberging te verhogen, de leefomgeving van waterminnende planten en dieren te verbeteren en de belevingswaarde van de vallei te vergroten. Deze middag nodigden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de stad Tongeren, Natuurpunt en de provincie Limburg iedereen uit op de inwandeling. In de Blaarmolen waren er rondleidingen en werden de nieuwe schutsluizen officieel opgehaald. Klik hier voor meer foto's.


Werken aan Beek in Vreren en Nerem ingehuldigd

Aquafin heeft het voorbije jaar grootse werken uitgevoerd aan de Beek in Vreren en Nerem. Deze namiddag werd de herinrichting officieel ingehuldigd.

Ooievaars landen in Rutten

Vanmorgen om 8u30 landden er 20 ooievaars in een nat weiland aan de Ezelsbeek en het voetbalplein van Rutten. Zij foerageerden er een half uur en vlogen vervolgens richting noord. (Foto Chris Richerzhagen)


Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google