Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuwe 3D-film geeft een unieke inkijk in Romeins Tongeren

‘Romeins Tongeren in 3D’ is een vier minuten durende animatiefilm die je meeneemt naar de Romeinse tijd.

Vertrekken doen we in de tweede eeuw aan de zuidwestzijde van de toenmalige stad (zijde huidige St.Truidersteenweg). Op de locatie waar we van start gaan zien we enerzijds een uitgestrekt Romeins grafveld en anderzijds een horeum (een opslagplaats voor graan). We vliegen vervolgens bij wijze van spreken langsheen de imposante stadsverdedigingsmuur over het aquaduct richting het noorden. Daar bevond zich de Romeinse tempelsite. Hier zie je ook duidelijk dat Tongeren op een heuvelrug werd gebouwd. De tempel kijkt uit over het lagergelegen bronnengebied. Wanneer we de tempel achter ons laten, maken we meteen ook een sprong in de tijd. We bevinden ons nu in de vierde eeuw. De stad is op dat ogenblik een stuk kleiner en beleeft woelige tijden. Romeins Tongeren geniet evenwel nog steeds een behoorlijk aanzien zoals o.a. mag blijken uit een rijkelijk versierde stadswoning.

Patrick Dewael, Burgemeester: “Met deze film tonen we enkele hoogtepunten uit het Romeinse verleden van onze stad. Enerzijds is de film een appetizer voor de vele toeristen die onze stad bezoeken. Zij worden zo uitgenodigd voor een verdere verkenning van onze stad in het Gallo-Romeins Museum en het Teseum. Anderzijds nodigen we diezelfde bezoeker ook uit om actief en op eigen houtje de stad te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld a.d.h.v. de daartoe recent ontwikkelde Per Pedes-app. Tenslotte geeft de film ook elke Tongenaar een unieke inkijk in de geschiedenis van zijn of haar stad.”

Voor de realisatie van de film werd samengewerkt met ArchaeoPlanRistow (Keulen) en architectenbureau Narmer (Budapest). Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in de realisatie van virtuele archeologische reconstructies / professionele animaties.

Gerard Stassen, Schepen van Erfgoed: “Heel wat archeologische restanten zitten nog verscholen in de ondergrond en zijn dus niet zichtbaar. Het is dan ook geen sinecure om ruim 2000 jaar stadsontwikkeling op heldere en duidelijke wijze uit de doeken te doen. Gelukkig maar biedt de hedendaagse technologie soelaas. Een beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden. Dat geldt bij uitstek voor deze 3d-film die je een bijzondere impressie geeft omtrent het (Romeinse) verleden van onze stad.”

An Christiaens: schepen van toerisme: “De film kan worden bekeken via een gloednieuw interactief touch screen dat werd opgesteld bij de dienst toerisme. De Gasthuiskapel is voor heel wat toeristen de eerste halte tijdens hun bezoek aan onze stad. Hier krijgen zij voortaan meteen ook een eerste impressie van hoe Romeins Tongeren er vele eeuwen geleden uitzag. Daarnaast voegden we nog enkele eerder gerealiseerde 3D-animaties toe (onderdeel van het project Terra Mosana). Ook deze nemen je mee op sleeptouw door een stukje Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren.”

Resultaten Straatvinken in Tongeren

Vijf edities van Straatvinken leverden samen al 13.566 verkeerstellingen door burgerwetenschappers op. Dankzij de inzet van vele duizenden tellers zijn ondertussen liefst 4.341.406 voertuigen (inclusief voetgangers) gevinkt. De jongste editie, op donderdag 19 mei 2022, leverde 2.880 tellingen op in 257 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder ook de stad Tongeren.

Patrick Dewael, burgemeester: “Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment op 19 mei noteerden de deelnemers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeerden. We danken dan ook alle deelnemers en nodigen u nu al uit om ook dit jaar, op donderdag 25 mei om 17 uur, opnieuw te tellen.”

“In Tongeren gingen we vorig jaar opnieuw op zes locaties met straatvinken aan de slag. Het onderzoek levert zeer interessante informatie op over de modal split op die wegsegmenten. En als we jaar na jaar kunnen deelnemen aan de tellingen kunnen we ook steeds meer trends uit de cijfers halen,” aldus Patrick Jans, schepen van mobiliteit.

Resultaten in Tongeren:

- Koninksemstraat en -steenweg: Opvallend bij de telling is het relatief weinig aantal fietsers t.o.v. het gemotoriseerd verkeer. In 2022 werd een fietsdossier (studie) opgestart voor de herinrichting van de Koninksemsteenweg en Koninksemstraat. In de projectzone van de Ruttermolenstraat tot aan de Wallen (R72) worden deze legislatuur aanpassingen gerealiseerd voor fietsers. De eerste infovergadering voor de bewoners gaat door in februari.

- Berg: 98% gemotoriseerd verkeer. De aanleg van de Noordoostelijke omleidingsweg fase 2 zal het doorgaand verkeer in deze straat ontlasten.

- Stationslaan: 30% voetgangers. Begin dit jaar worden de stoepen heraangelegd en komen er enkele plantvakken in het straatbeeld.

- Driekruisenstraat: 80% gemotoriseerd verkeer. Bij de riolering- en herinrichtingswerken op Nieuw-Tongeren is een knip voorzien ter hoogte van het kerkhof. Deze zal het doorgaand verkeer doen verdwijnen.

- Elfde-Novemberwal: 94% gemotoriseerd verkeer. Ook hier gaat de situatie verbeteren met de herinrichting van de Wallen R72 fase 1.

- Wijkstraat: 96% gemotoriseerd verkeer. De aanleg van de Zuidoostelijke Omleidingsweg zal het verkeer door de Wijkstraat en Leopoldwal doen afnemen.

“Uit de leefbaarheidsanalyses van de straat-O-sfeer-barometer kwamen heel wat waardevolle suggesties van de Tongenaren,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

Enkele suggesties:

- Koninksemstraat en -steenweg: kruispunten veiliger maken, sluipverkeer ontmoedigen en parkeren op straat mogelijk maken. Dit is mee opgenomen in de herinrichting van de weg.

- Driekruisenstraat: meer groen in het straatbeeld en invoeren van éénrichtingsverkeer. Dit is mee opgenomen in de riolering- en herinrichtingswerken van Nieuw-Tongeren.

- Elfde-Novemberwal: meer groen in het straatbeeld en een rustigere omgeving. Dit wordt aangepakt bij de herinrichting van de Wallen R72 fase 1.

Meer info: www.straatvinken.be/resultaten .

Infosessie voor Compostela stappers

Zegt Compostela je iets? 

Het boeit veel Tongenaren als we zien wie al ooit naar Compostela stapte-fietste of dat dit jaar wil doen.

Zoals het vóór Corona de gewoonte was, komen de pelgrims uit het Tongerse regelmatig samen om te luisteren naar elkaars tochtervaringen van vorige jaren en plannen te maken voor een mogelijke tocht in 2023.

Wil je ooit naar Compostela? Dan ben ook jij welkom op woensdagavond 11 januari om 19u30 in de Passerel in Tongeren (Edm. Jaminéstaat 23), de avond waarop pelgrims uit het Tongerse elkaar ontmoeten. En … we bereiden er ook een tentoonstelling voor tijdens de Kroningsfeesten.

Welkom.

Riet Van Cleuvenbergen

Nieuwjaarsreceptie stad op Museumplein

Vandaag organiseerde de stad weer een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Er werd gekozen voor een openluchtreceptie op het Museumplein. 

De catering werd uitbesteed aan Melicatessen.  Die zorgden voor een uitgebreid aanbod aan drank en spijzen.

Jurgen Milisen (Melicatessen) pakte uit met 'Tongerse koffie' (koffie met AMBIORIXMAS en slagroom) en 'Hot Bello' (warme witte wijn, met BELLO, kaneel, steranijs en een schijf appel)

Je kon ook smullen van heerlijke gebakjes

In een aparte stand kon je proeven van 4 soorten soep 

De band van het Casino stond in voor de muzikale omlijsting. 

De 6 Tongerse bakkers hadden 50 broden belegd met kipkap (huidkees), paté, galantine en Hollandse kaas, geleverd door 3 Tongerse slagers. 

Een delegatie van het Loonse stadsbestuur kwam verbroederen en in de namiddag ging het Tongerse schepencollege mee handjes schudden op de receptie in Loon.

Gratis ontbijt voor standhouders Antiekmarkt

Deze ochtend krijgen alle standhouders van de Antiekmarkt een gratis ontbijt aangeboden vanwege de stad. Kersverse economieschepen Krijn Henrotte en Natascha Verjans (marktleider) bezorgen hen een zakje met een croissant, een chocoladekoek en twee belegde sandwiches van bij bakkerij Baerts. Daarnaast schenken ze ook twee bonnetjes voor een gratis koffie in de Eburonenhal. 

"We doen dit om hen te bedanken voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. We hopen op een goed jaar, want de Antiekmarkt blijft één van de trekkers voor Tongeren", wist de schepen. 

Kelderbrand in Koninksem

Deze middag is de brandweer moeten uitrukken naar de Koninksemstraat in Koninksem. Er was brand uitgebroken in de kelder van een woning met kapsalon. 

Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er was een grote rookontwikkeling. Ze hebben de woning moeten verluchten. Niemand raakte gewond. 

Raadslid Groen plant bos in achtertuin

Lucienne Castermans (raadslid Groen) heeft een bos van een halve hectare op eigen grond aangeplant. 


"Vlaanderen heeft de ambitie om 10.000 hectare bos bij aan te planten tegen 2030. Toch zien we dat er nog altijd veel bos verdwijnt. Ook in Tongeren verdween er de afgelopen jaren 24.000 m2 aan bos. Ondertussen laat de stad kansen liggen. We verkopen voor 500 ha aan gronden van het OCMW, zonder de geschiktheid voor bosuitbreiding te overwegen. Daarom heb ik zelf actie ondernomen en ervoor gekozen om een eigen perceel te bebossen met 1.500 boompjes: Er staan nu 450 zomereiken, 450 wintereiken, 300 elzen en 300 verschillende soorten wilgen", zegt Lucienne Castermans (Groen). “Het was geen evidentie om als particulier de juiste info te bekomen. Gelukkig is er Bosgroep Limburg. Ik raad iedereen die een stuk grond wil bebossen aan om hen te contacteren. Zij maakten ons wegwijs in de regelgeving, hielpen ons met de vergunningen, gingen op zoek naar subsidies en volgden samen met ons de aanplanting op.”Brents zet Tongeren in the picture

Het productiehuis 'Brents'  wil de eerste stad in the picture zetten. Voorlopig hebben ze onderdak gevonden in een vleugel van de Ambiorixkazerne, maar weldra verhuizen ze naar een pand in Julianus Shopping. 

Oprichter Jean Kellens heeft grootse plannen: "We zijn eind 2021 gestart met een eigen digitaal radiokanaal radio 'Dean', maar binnen enkele weken pakken we uit met ons eigen tv-kanaal  'Tv Tongeren'. Daarnaast zijn we bezig met een maandelijks magazine 'Voilà'.

Vandaag kan Jean terugvallen op een team van zowat 40 personen om zijn droom te verwezenlijken. Hij wil iets terugdoen  voor de Tongenaren. 

Zo is er Sam Janssen, de beheerder van de FB-group 'Ge zijt van Tongeren als...'.  Voor haar item 'Déjà vu' interviewt Sam Tongenaren die interesse tonen voor hun stad. 

In een vorig leven was Sam het uithangbord voor de reclamecampagne van Media Markt: 'Ik ben toch niet gek'. 

Brent van Lancker (Li op de foto) is  de rechterhand van Jean, Hij heeft een creatieve cel opgericht voor het productiehuis en is o.a. aan de slag als cameraman en ontfermt zich ook over de Tongerse sportprestaties. 

Christel Audenaerd is presentatrice en het gezicht van het wekelijks lifestyleprogramma "De Klaptafel"

Visit Tongeren wint de Tourism Ambassador Award 2022

Met de jaarlijkse uitreiking van de Tourism Ambassador Award zetten de studenten van de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement van Hogeschool PXL een Limburgse toeristische speler in de kijker.

De 5e award gaat naar de onderneming of organisatie die het afgelopen jaar als rasechte ambassadeur van Limburg optrad mét een sterke focus op kinderen tussen 3 en 12 jaar, de Alfa-generatie. Dé hamvraag was: “Welke Limburgse toeristische speler heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd om Limburg als toeristische bestemming the place to be te maken voor kinderen tussen 3 en 12 jaar?”.

Uit de verschillende inzendingen werd Visit Tongeren als Tourism Ambassador 2022 gekozen. Het toeristisch onthaalkantoor van Tongeren ontwikkelde het afgelopen jaar kindvriendelijke producten. “Kinderen zijn de toeristen van morgen. Hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is hoe deze doelgroep zich zal ontwikkelen en wat een bestemming precies kan doen om hen zo goed mogelijk te bereiken en in te spelen op hun interesseveld, houden we toch al met enkele kenmerken rekening om van Tongeren een familievriendelijke en kidsproof plek te maken”, zegt schepen van Toerisme, An Christiaens. Zo zet Tongeren in op diversiteit, het belang van schermen, social media en YouTube. Hierbij wordt ook in het achterhoofd gehouden dat grootouders, familie en vrienden, evenals touch-screenapparaten deel uitmaken van de leefwereld van de Alfa-kids.

De Alfa-generatie is een materiële en technologische generatie die niet bang is voor technologische vernieuwing en maar al te graag spelend willen ontdekken. Toerisme Tongeren neemt deze technologische veranderingen mee in de productontwikkeling én laat deze doelgroep op adem komen zonder schermen: quality time beleven met vrienden en familie of back to basics gaan in de Tongerse natuur maken ook deel uit van het aanbod. Gezien de diversiteit van generatie Alfa (etniciteit, gender, klimaat,…) is een open en tolerante houding in het onthaal en in de musea cruciaal.

De studenten Toerisme en recreatiemanagement van Hogeschool PXL erkennen de inspanningen en de kwaliteit van de toeristische producten die Tongeren aanbiedt. Daarom reikten ze vandaag de Tourism Ambassador Award 2022 uit aan Visit Tongeren.

De award is een kunstwerk gemaakt door Cara Lemmens, leerlinge aan het Genkse Atlas College-Kunst & Vormgeving. Het beeldje is een futuristisch Venusbeeld dat staat voor innovatie, technologie en het moederschap.

Tongerse burgemeester, Patrick Dewael bevestigt dat de award een mooie erkenning is: “Het doet deugd om te zien dat ons gevarieerd en uitgebreid aanbod aan activiteiten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gezien én gewaardeerd wordt. Hiermee maken we van de oudste stad van België een kidsproof bestemming."

Nieuwe bandenkraan voor technische dienst

Vandaag vond de officiële overhandiging plaats van de sleutel voor een nieuwe bandenkraan bij de technische dienst op Overhaem. De oude bandenkraan (Takeuchi) dateert van 2009 en was toe aan vervanging.

De nieuwe bandenkraan van het merk Doosan werd aangekocht bij firma Keymaco.
De kostprijs bedraagt 151.855 euro incl. BTW.

De bandenkraan wordt dagelijks ingezet voor werken zoals het ruimen van grachten, het reinigen van wachtbekkens, het laden van grondstoffen (teelaarde, strooizout), bij wateroverlast, enz…

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google