Tongeren vandaag

Nieuws

Stefan is de weekwinnaar

Stefan Slechten is de weekwinnaar dankzij zijn geregistreerde Ambi.pas. Dat levert hem 2.500 punten, goed voor 250 euro op. Omdat hij vorige week op vakantie was, werd de uitreiking een week opgeschoven. 

De uitreiking vond voor de zesde keer plaats in het Italiaans restaurant 'Etna' (Grote Markt). 

Woonproject 'In Compagnie' in de Ambiorixkazerne

Deze voormiddag werd in de Ambiorixkazerne het nieuwe woonproject 'In Compagnie' voorgesteld. Dat gebeurde in het kijkappartement (modelloft) dat in Blok E is ingericht. 

In deze vleugel van de voormalige Ambiorixkazerne komen 56 appartementen, lofts en studio's. Op het gelijkvloers komen 5 commerciële ruimtes voor handelszaken of vrije beroepen. 

Deze westelijke vleugel wordt een mix van ruimtes: luxelofts, duplexappartementen met een bel-etage verdieping, compacte studio’s, doorzonappartementen met 1 tot 3 slaapkamers en riante penthouses. Het historische kazernegebouw behoudt zijn statige buitenkant, maar krijgt een stevige upgrade om hedendaags wonen, ontmoeten en natuur te laten samenkomen.

 De Ambiorixsite is niet opgenomen in de inventaris van Onroerend Erfgoed. De afbraak van Blok E werd vermeden. 

"We gaan voor een 100 procent fossielvrije site dankzij warmtepompen en een geothermische installatie voor de verwarming; zonnepanelen voor de elektriciteit en bodemwater voor de koeling. De eerste fase zal 15 maanden in beslag nemen. Fase 2 wordt de aanleg van een ondergrondse parking onder het paradeplein met een neiuwbouw van 2 woontorens", vertelde Rudi Bloem (Cordeel). 

Burgemeester Patrick Dewael is blij dat deze site een herbestemming krijgt. Hij heeft hier nog zijn legerdienst gedaan:: "We hebben indertijd het RUP herwerkt. Julie creëren woongelegenheden op loopafstand van het centrum. Hierdoor zal de wijk 'Aterstoase' een boost krijgen. Tijdens het recente bezoek van Staatssecretaris Mathieu Michel werd bekendgemaakt dat de oude Rijkswachtkazerne ook in de markt wordt geplaatst. We bevinden ons hier vlakbij het natuurgebied De Kevie. Een burgemeester ziet graag dat er in zijn stad gebouwd wordt". 

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Johnny Vrancken werd indertijd vrijgesteld van legerdienst: "In 2015 werd het RUP opgesteld. Toen leefden we nog in de onzekerheid over de omleidingsweg. In 2019 werd het RUP definitief goedgekeurd. De gebouwen zijn niet geklasseerd. Bepaalde blokken worden wel behouden. In het RUP staat slopen of behouden. In april werd de Omgevingsvergunning afgeleverd. De ondergrondse parking zal ook ter beschikking gesteld worden voor buurtbewoners". 

Architect Peter Jannes (Ontwerpatelier) en Elisabet Iglesias (ILB architecten): "Deze site wordt in verschillende fases ontwikkeld. Fase 1 is de renovatie van Blok E. Fase 2 de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Paradeplein en de bouw van 2 woontorens op het Paradeplein. Fase 3 de bouw van eengezinswoningen op de plek van het depot. Fase 4: de bouw van urban villa's georiënteerd naar De Kevie. De Ambiorixkazerne werd in 1939 gebouwd en heeft nog dienstgedaan als hospitaal. De gebouwen zijn niet beschermd, maar we gaan ze in hun geheel behouden. De toegang tot de appartementen geschiedt via een collectieve gaanderij . Er komen geen uitpandige terrassen. We hebben gekozen voor een confrontatie tussen nieuwbouw en renovatie. Dit zijn de voormalige slaapzalen van Blok E. De grote indeling wordt behouden. In elke travee wordt een appartement geduwd". 

De Lokale Politie blijft in Blok D zitten en De Makelarij in Blok A mag voorlopig ook blijven. 


Vrijdag tussen 17u en 20u start het lanceringsweekend. 

Immo Leroi en Goed Gevonden staan in voor de verkoop van de appartementen.  

Veiligere oversteek aan Kruispoort

De oversteek voor voetgangers en fietsers op de Ringlaan t.h.v. Kruispoort (kruispunt van de Eeuwfeestwal en Elisabethwal) werd recentelijk veiliger gemaakt.

Dat gebeurde op vraag van Stad Tongeren en in samenspraak met AWV. 

"Dit is één van de drukste kruispunten van Tongeren. Om de 2 maanden hebben we een overleg met AWV. De volledige herinrichting van de wallen zal in de komende jaren gebeuren.
Op de Bilzersteenweg gaat AWV op 3 plekken de oversteek veiliger maken o.a. aan de Keversstraat. Daar wordt het voetpad uitgebreid zodat de leerlingen van Campus Plinius veiliger kunnen oversteken", vertelden de bevoegde schepenen Vanvinckenroye en Jans. . 

Patrick Dewael, burgemeester: ” Actieve weggebruikers, voetgangers en fietsers, lopen veel gevaar in het verkeer. In Tongeren hechten we veel belang aan hun veiligheid. De uitgevoerde werken aan dit kruispunt verhogen niet enkel de verkeersveiligheid maar ook het gebruikscomfort op het kruispunt, in het bijzonder voor de actieve weggebruiker die het kruispunt wil oversteken.“

“De voetgangersoversteken over de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal zijn wat opgeschoven naar de buitenkant van het kruispunt. Er werd een verkeerseiland voor voetgangers aangelegd, zo kan de oversteek in twee keer gebeuren en wordt de oversteekbeweging beperkt in lengte. De bestaande zebrapaden zijn verplaatst,” zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare Werken.

De opstelruimte voor overstekende voetgangers op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de Elisabethwal, aan de nachtwinkel werd vergroot. De oversteekafstand is nu kleiner. Om dit te kunnen realiseren werden op die hoek twee parkeerplaatsen verwijderd.

Op de voetgangersoversteken op de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal werden blindegeleidetegels gelegd en ratelklikkers geplaatst voor blinden en slechtzienden. Ook aan de bushalte ‘Tongeren Sint-Truiderpoort’ werden blindegeleidetegels aangebracht.

Ook de verkeerslichtenregeling werd aangepast. Voetgangers krijgen eerst groen, daarna pas het gemotoriseerd verkeer.

“Fietsers die vanaf de Elisabethwal rechts afslaan naar de Sint-Truiderstraat mogen door de aangepaste bebording nu door het rood rijden. Hetzelfde geldt voor fietsers vanaf de Eeuwfeestwal naar de Sint-Truidersteenweg. De bushalte ‘Tongeren Sint-Truiderpoort’ (binnenring) is enkele meters opgeschoven, samen met de inrit van de ventweg, door de aangepaste oversteek aan de zijde van de Eeuwfeestwal. Om hiervoor de nodige ruimte te maken hebben we twee parkeerplaatsen moeten verwijderen. De parkeerplaats voor rolstoelgebruikers is mee opgeschoven,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

't Basikliekje viert 30-jarig bestaan

Zaterdag werd in buurthuis 'De Mei' in Henis het 30-jarig bestaan gevierd van het Tongers jeugdkoor ’t Basikliekje. Het werd een typisch Basikliekje-feestje.

Er waren de onvermijdelijke bubbels om te beginnen, een springkasteel voor de allerkleinsten, goocheltrucs, draaien aan het rad voor de ABC van het Basikliekje, en raden van een liedje uit het omvangrijke repertoire van deze zanggroep en het daarna dat liedje ook effectief zingen.
Aan het kampvuur waren er lekkere frietjes uit een puntzak en ook de ijskar kwam langs. Het feestje was gewoon àf. Astrid, Hanne en de andere Basikliekertjes hadden het mooi voorbereid.
Maar natuurlijk was er eerst de viering. Deken Eric Reynders onderstreepte het belang van ’t Basikliekje voor de Tongerse gemeenschap: “Niet omdat het Basikliekje in zijn huidige naam en concept 30 jaar bestaat, maar omdat wij dankbaar zijn voor wat het koortje zo lang teweegbrengt: Het zangplezier van zovele kinderen en jongeren, maar ook de vreugde die zovele duizenden mensen in de kerk daaraan beleefd hebben.”
Anneleen, nu al vijftien jaar de bezielster dirigent van ’t Basikliekje, werd in de bloemetjes gezet. Ze werd er toch wel eventjes geëmotioneerd van.
’t Basikliekje is een fijn en hecht groepje kinderen dat, samen met wat oudere tieners, al zingend en vooral zich amuserend de essentie van het geloof ervaart en ook deelt met eenieder. Het is toch wel een fenomeen vandaag de dag, dat dit unieke platform overeind blijft.
Kom ook eens een viering omkaderd door ’t Basikliekje bijwonen en breng je dochter of zoon mee. Wie weet wordt zij of hij ook een Basikliekertje? En noteer alvast: 26 december 2022 het grote kerstconcert in de Basiliek. Je mag erop rekenen dat dit een grandioos evenement wordt. De Basikliekertjes hebben er lang genoeg naar uitgekeken.

bijdrage: Werner Jansen

Stad gaat strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort zijn een grote bron van ergernis. Daarom voert de stad Tongeren de strijd tegen deze vormen van overlast op met een grootse campagne.

Patrick Dewael, burgemeester: “Zwerfvuil en sluikstort blijven een hardnekkig probleem in veel steden en gemeenten, ook in Tongeren. Dit jaar gaan we de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort met een grootse campagne om zowel preventief als repressief te kunnen optreden. Er wordt intens samengewerkt tussen de milieudienst, technische dienst en de lokale politie.”

“Om toezicht te houden op de sluikstortgevoelige plaatsen zetten we 2 verplaatsbare camera’s in. Deze schrikken eventuele sluikstorters af en leveren beelden op van de overtreders. De beelden worden nagekeken door de gemeenschapswachten en bij identificatie van de daders worden er GAS-boetes opgelegd. Uiteraard blijven we de burgers verder sensibiliseren met onze campagnes zoals ‘Operatie proper’, een beloningssysteem waarbij we scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug geven, de Claimkaart waarmee we particuliere zwerfvuilopruimacties ondersteunen en de grote zwerfvuilactie van ‘Straat.net’,” zegt Patrick Jans, schepen van Milieu.

Een groot aantal vuilnisbakken op het openbaar domein is een uitstekende remedie tegen zwerfvuil, toch? Dat klopt jammer genoeg niet helemaal. De vuilnisbakken worden vaak gebruikt – zeg maar misbruikt – om bijvoorbeeld grote volumes huisvuil in te droppen. Zo raken ze snel vol en stapelt zich ronde de vuilnisbak allerhande afval op.

Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare Werken: “Onder meer uit een eigen proefproject in woonwijk De Locht blijkt dat de verwijdering van de vuilnisbakken juist leidt tot minder sluikstort. Daarom gaan we dit jaar op het hele Tongerse grondgebied 85 vuilnisbakken verwijderen (op een totaal van 457). We doen dit gefaseerd en volgens een weloverwogen strategie. Uiteraard blijven er voldoende vuilnisbakken in het stadscentrum, langs wandel- en fietspaden, bij speeltuinen en in schoolomgevingen – kortom, op alle plaatsen waar voldoende sociale controle is.”

Ook de gemeenschapswachten zullen streng controleren op sluikstort. Ze zoeken in het afval naar sporen die mogelijk de identiteit van de overtreder aan het licht brengen. Ze krijgen sinds kort ook ruggensteun van de handhavers van OVAM. Deze handhavers controleren alleen op zwerfvuil en patrouilleren regelmatig in winkelstraten en op evenementen.

Kleuters Piringen leggen eerste steen van nieuwe klaslokaal

De vrije kleuterschool ‘De Puzzel’ in Piringen wordt uitgebreid met een nieuw klaslokaal. Vandaag mocht Lewis, als jongste kleuter, de eerste steen leggen.

“Er komt een extra klaslokaal met een berging en een overleglokaal. Daarnaast krijgen we een afdak over de speelplaats en een nieuwe omheining, samen goed voor een investering van 250.000 euro", vertelde directeur Annemie Morrhaye. Vandaag zitten er 50 kleuters in het dorpsschooltje.

WZC Sint-Franciscus opent kiné/BBO-ruimte

In wzc Sint-Franciscus (Wijkstraat) werd het kinélokaal uitgebreid met een BBO-ruimte die wordt gebruikt om te Bewegen - Beleven - Ontmoeten. 

"Door de Covid werd de kinéruimte niet gebruikt en werden de bewoners op de afdeling behandeld. Het lokaal werd volledig vernieuwd en er is een relaxatieruimte voorzien met relaxzetels. "Ouderen moeten blijven bewegen om zich goed te voelen in hun lichaam. Hier worden bewoners samengebracht in groep om vereenzaming tegen te gaan. Ze volgen een circuit: ze worden onthaald, ze komen om te bewegen en vervolgens te beleven", vertelde Leen Plas.  

Binnenkort volgt ook nog een opening voor de familieleden

Kapel in Piringen krijgt poetsbeurt n.a.v. 1 mei

De kapel aan de Piringenstraat in Piringen kreeg deze voormiddag een grondige poetsbeurt. Nicole ontfermde zich over het interieur en haar man Gustin nam de buitenzijde voor zijn rekening. "We doen dit al jaren t.g.v. 1 mei. In het verleden werd hier dan een mis opgedragen. De mensen uit Piringen zorgen voor bloemen en kaarsen", vertelde Nicole.  


Volgens de legende zou op deze plek iemand verongelukt zijn en stond er eerst een stenen kruis. In volle oorlogsjaren bouwden Tuur Roeffaers en Louis Vliegen deze kapel om de inwoners tegen alle onheil te beschermen. Het heiligenbeeld wordt tegen tandpijn aanroepen.

Lions Club Tongeren biedt een helpende hand bij de ‘restyling’ van Hoge Dries

Hoge Dries, Hoogveld, een voorziening in Koninksem voor personen met een beperking, van Tevona, thans Covida, is als de zorgboerderij alom bekend en als vaste waarde in het Tongerse zorgland.

Binnen de organisatie bleek, nu de zorg-begeleidende landbouwer weldra uit dienst zal gaan, dat een heroriëntatie, van de zorgbegeleiding aan de orde was.

Met de steun en sponsoring van Dirk Coucke van het consultingbureau United Experts , werd het aanbod aan zorg duidelijk herschikt. “De boerderij fungeert voortaan meer als een dagcentrum voor de gasten met twee uitgesproken invalshoeken,” stelt coördinator Evi Daenen, “meer aanbod van tuinbouw en groententeelt, het versterken en meer diversiteit in het houden van dieren, thans meer gericht op de verzorging”. Zo komen er naast het vetmesten van varkens en runderen, ook schapen en geiten.

“Een nieuw initiatief betreft het centrum voor hippotherapie” vervolgt Evy. Het aanbod aan paardjes en ezels wordt uitgebreid.

Maar voor dit alles kan opstarten is het nodig het grote achterliggend weiland her in te richten en krijgen enkele stallen een nieuwe bestemming. Ook kan een opfrissing her en der best gebeuren.

“Hiervoor kon Lions Club Tongeren, sinds jaren de bevoorrechte partner en mede grondlegger bij het ontstaan van Hoogveld in Tongeren, niet ontbreken en aan de zijlijn blijven” stelt voorzitter Johnny Claesen voorop.

“Al enkele weekends zijn we met een tiental leden actief”, vervolgt voorzitter Johnny, “en steken we de handen uit de mouwen om het weiland in te delen voor het houden van schapen en geiten”. Ruim 300 weidepalen werden geplaatst, 400 meter schapendraad gespannen en 150 meter draad voor de geitenwei. “De schilders onder ons”, vervolgt de voorzitter, “hebben de oude koeienstal bij wijze van spreken omgetoverd tot een mooie geitenstal en voorzien van een fris kleurtje”.

De stallen voor varkens en schapen staan eveneens op het takenlijstje van de Lions en wachten nog op een opknapbeurt…

“En met de herinrichting van het laatste deel van het weiland voor de hippotherapie, zal de restyling van Hoge Dries een feit zijn”, besluit Evi. Dankzij de hulp van Lions Club Tongeren, andermaal paraat !

En de gasten van Hoge Dries keken tevreden toe en oordeelden dat het goed was …

Leerlingen campus Sint-Jan krijgen Latijnse les

De Erfgoeddag met als thema ‘Erfgoed maakt school’. https://faro.be/erfgoeddag wordt dit jaar uitgebreid tot een erfgoedweek. 

Tijdens deze week ligt de focus op scholen.

Museummedewerker Jasper Feucht kruipt in de rol van magister (= Latijnse woord voor meester) en bezoekt een aantal lagere scholen. Tijdens 'Welkom in Atuatuca Tungrorum' leert hij de leerlingen o.a. Latijn correct uitspreken en ook tellen in het Latijn. Dit allemaal op een speelse manier, o.a. met een spelletje bingo en met behulp van authentieke museumstukken uit het depot.

https://www.galloromeinsmuseum.be/schoolprogrammas/erfgoedklasbak/66

Jasper neemt enkele koffers met authentieke Romeinse objecten (aardewerk, munten, spiegel, parfumflesje…) uit het depot van het museum mee naar de scholen. Aan de hand van deze objecten vertelt hij over het dagelijkse leven van inwoners van Romeins Tongeren. Zo komt het verleden echt dichtbij, tot in de klas, en niet achter het glas van een vitrine.

Uiteraard mogen de leerlingen zelf ook vragen stellen. Tijdens deze interactieve les komt ook de taal van de Romeinen aan bod: Latijn. De leerlingen leren Latijn correct uitspreken, tellen…

Deelnemende scholen: 

Deze namiddag was Campus Sint-Jan Tongeren aan de beurt: Jasper en Jana bezochten klas 6C van juf Kathleen.

De leerlingen mochten een Romeins kleed aantrekken


Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google