Tongeren vandaag

Nieuws

Opendeurdag politie

De lokale politie Tongeren/Herstappe hield vandaag een opendeur op de site achter de Ambiorixkazerne. Ondanks het druilerige herfstweer konden ze rekenen op een massale publieke opkomst. 

Uitleen veegborstel voor land- en tuinbouwers

De land- en tuinbouwraad lanceert een handige service voor de land- en tuinbouwgemeenschap in de regio. Met als doel het bijdragen aan de veiligheid van weggebruikers en het bevorderen van een schonere omgeving, kunnen land- en tuinbouwers nu een veegborstel lenen.

"De veegborstel, beschikbaar gesteld door de land- en tuinbouwraad, is een mooie aanvulling voor land- en tuinbouwers die geconfronteerd worden met vervuilde wegen als gevolg van hun werkzaamheden. Het uitlenen van de veegborstel stelt hen in staat om actief deel te nemen aan het onderhoud van de wegen," verklaart Krijn Henrotte, schepen van Landbouw. "De stad geeft aan elke adviesraad een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro. Dat bedrag moet gespendeerd worden aan iets voor de samenleving".  

Belangrijke details

Wie kan lenen?
De veegborstel is beschikbaar voor land- en tuinbouwers die actief zijn op het grondgebied van Tongeren.

Hoe lang?
De veegborstel kan voor maximaal één dag per uitleenbeurt worden geleend.

Aanvragen
Om een afspraak te maken voor het lenen van de veegborstel, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Sebastién Loverix op 0475 37 79 92. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Afhaling en terugbrengen
De veegborstel kan worden afgehaald en teruggebracht naar Loverix, gevestigd aan Wilstraat 37 in Rutten, tussen 7.30 en 19 uur.

Kosten
De vergoeding voor het lenen van de veegborstel bedraagt 10 euro per halve dag, te betalen vóór de ontlening via Payconiq of overschrijving.

Verantwoordelijkheden
Het is van cruciaal belang dat bij gebruik van de veegborstel alle instructies strikt worden opgevolgd. Beschadiging, diefstal of verlies zijn de verantwoordelijkheid van de ontlener.

Reglement
Voor meer gedetailleerde informatie surf je naar www.tongeren.be/...

3Deze machine werd lokaal aangekocht bij Vanhove en kost 10.000 euro. We hopen dat deze service jullie werk vergemakkelijkt," aldus Georges Noelmans, (land- en tuinbouwraad). Voor verdere vragen staat het team graag ter beschikking.

Myriam is de weekwinnaar

Myriam Christiaens (69) uit Tongeren is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Dat levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. De uitreiking vond al voor de 4de  keer plaats bij schoenen Reynders - Daenen in Mal.

Ze kocht er afgelopen week een paar mooie schoenen voor haarzelf. 

Nieuwe interventiewagen voor politie

Vanochtend mocht de lokale politie Tongeren-Herstappe een eerste van twee gloednieuwe interventiewagens in ontvangst nemen. Deze Volkswagen Tiguan Allspace is uitgerust met een afgesloten cel om een arrestant op een veilige manier te vervoeren. De Tiguan werd omgebouwd bij VETH in Genk.  

Het voertuig met de safety and security kit kost €86.000, terwijl het andere voertuig dat volgende maand in gebruik wordt genomen, zonder deze kit, €69.600 kost.

"Het project voor de aanschaf en inrichting van deze voertuigen werd uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit twee inspecteurs van de interventiedienst en medewerkers van de logistieke dienst. Deze nauwe samenwerking zorgt ervoor dat de voertuigen optimaal voldoen aan de specifieke behoeften van de dienst. De betrokkenheid van het personeel bij de besluitvorming draagt bij aan een verhoogde efficiëntie en veiligheid tijdens interventies," zegt korpschef Geert Luypaert.

De aankoop werd goedgekeurd tijdens de politieraad van 27 februari 2023 en gegund aan D’Ieteren uit Elsene.

De Volkswagen Tiguan Allspace is ontworpen met het oog op veiligheid en functionaliteit. De versie met de safety and security kit biedt een afgesloten ruimte om verdachten op een veilige manier te vervoeren. Deze ruimte is vervaardigd uit duurzaam ABS en plexiglas, met afgeronde hoeken voor extra veiligheid. Bovendien is het interieur waterbestendig en voorzien van een noodluik voor noodgevallen.

Daarnaast is er bij de inrichting van het voertuig veel aandacht besteed aan ergonomie en efficiëntie. De agenten hebben meer ruimte en het politioneel materiaal is overzichtelijk en compact opgeborgen op een uitschuifbaar platform in de koffer.

"Met de nieuwe voertuigen is de politiezone Tongeren-Herstappe klaar om haar dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en nog beter in te spelen op de uitdagingen van het politiewerk. Deze investering benadrukt ons streven naar innovatie en veiligheid binnen de politiezone. We zijn ervan overtuigd dat deze toevoegingen een significante bijdrage zullen leveren aan de efficiëntie en effectiviteit van onze interventies, wat de veiligheid ten goede zal komen," besluit burgemeester Patrick Dewael.

BBQ Vriend en Taal

Deze namiddag werden de cursisten van 'Vriend en Taal' getrakteerd op een barbecue aan de leslokalen in de Radiostraat. 
"Hier gaan we elke donderdag, het hele jaar door, aan de slag met vrijwilligers om vluchtelingen Nederlandse taal bij te brengen", vertelde verantwoordelijke Jean-Paul Decocq."Hier wordt geen les gegeven. De 35 cursisten worden ingedeeld in groepjes van 3 à 4 personen. Personen die eenzelfde taal spreken, mogen niet in dezelfde groep zitten.  De deelnemers zijn afkomstig uit o.a. Turkije, Afghanistan, Oekraïne, Irak,...  Via een WhatsApp-groep moeten ze zich elke woensdag aanmelden. Zij die werken, kunnen op zondagavond langskomen van 19u tot 21u.  Tijdens de pauze voorzien we koffie en een koekje. In mei organiseren we een barbecue, in augustus is er een feest en verder ook een Sinterklaasfeest en een Nieuwjaarsreceptie. 

Vijfdejaars De Herik aan de slag bij Albert Heijn

Deze voormiddag  hebben de vijfdejaars van GBS De Herik de handen uit de mouwen gestoken in de supermarkt Albert Heijn (T-Forum). 
Ze waren niet alleen want 3.000 deelnemers in de 77 winkels in Vlaanderen namen deel aan de de 10e editie.van de Vlajo talentendag. Ze draaiden een halve dag mee als 'échte medewerkers'. Die ervaring past binnen een traject om hun talenten te ontdekken - en om zo een juistere studiekeuze te maken naar het middelbaar toe. Tijdens de praktische stage ontdekken ze hun ondernemende talenten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt op het ontdekken van ondernemende vaardigheden en het maken van sterke positieve keuzes.

Iedereen stak enthousiast de handen uit de mouwen. Samen met de medewerkers van de winkel voerden de kinderen allerlei jobs uit. Al doende maakten ze kennis met de inhoud van de job en de bijbehorende kwaliteiten/talenten die ze daarvoor nodig hebben. Ze kregen ook een blik achter de schermen van de supermarkt.

"De 26 leerlingen ervaren zo wat deze job inhoudt en hoe de organisatie in de winkel werkt", wist de begeleidende klasjuf. De leerlingen mochten een afdeling kiezen in de winkel.

Sam en Jasper kozen voor de afdeling brood en gebak: "Het ruikt hier altijd lekker en we hebben mogen proeven", glunderde Jasper.. 

Openluchtviering aan de grot in Nerem.

Zondag, was er een openluchtviering aan de Lourdesgrot in Nerem t.g.v. de afsluiting van de meimaand. 

"Zondag kwamen zowat mensen naar de grot in Nerem voor de zondagsviering als afsluiting van de meimaand. Vrijwilligers hadden de omgeving in orde gemaakt. Zelfs de banken werden afgeschuurd en opnieuw geverfd. Ook aan geluidsversterking en micro’s was gedacht en een orgel stond klaar voor het koor. Extra-stoelen waren bijgehaald zodat iedereen gemakkelijk kon zitten.

Het werd een mooie viering met Marialiederen en mooie teksten tussen het geluid van vogels en de wind die door de bladeren waaide. En wonder boven wonder: het regende niet. 
Zo is een traditie van vroeger terug leven in geblazen in Nerem: de laatste zondag van de meimaand een zondagsmis aan de Lourdesgrot, midden de natuur".

bijdrage: Riet Van Cleuvenbergen en Josiane Houben

De Fietsbarometer

Samen met de andere Vlaamse provincies zet het Limburgse provinciebestuur al enkele jaren sterk in op de verzameling, visualisatie en analyse van fietsdata. Om alle bestaande en toekomstige initiatieven via een centrale plaats tot bij het publiek te brengen, lanceren de vijf Vlaamse provincies nu de “Fietsbarometer”.

Op www.fietsbarometer.be worden alle fietsdata verzameld: zowel interprovinciale als provinciale projecten, maar ook die van het Vlaamse Gewest en Europa. De gebruiksvriendelijke website is opgebouwd rond vier thema’s: fietsinfrastructuur, fietstellingen, fietsveiligheid en gebruikersonderzoek. Per thema vind je een overzicht van alle projecten en kun je meteen doorklikken naar de website van het project.

Fietsflow

Binnen de overkoepelende website “Fietsbarometer” vind je ook het nieuwe dashboard “Fietsflow” waar alle permanente fietstelpunten op één kaart gevisualiseerd worden. Momenteel zijn de tellers van de provincies, Agentschap Wegen en Verkeer en andere overheidsinstanties al te raadplegen op Fietsflow. In de toekomst wordt deze lijst verder uitgebreid. Hiervoor nemen de provincies de regierol op.

“Sinds begin 2021 zijn de eerste vaste provinciale fietstelzuilen met display operationeel langs onze fietssnelwegen. Doorheen dat jaar installeerden we er negen verspreid doorheen Limburg. Daar kwamen er inmiddels nog tien bij, wat maakt dat we momenteel maar liefst 19[1] provinciale fietstelzuilen hebben”, vertelt gedeputeerde van Mobiliteit, Bert Lambrechts. “Daar komen er in 2024 nog twee bij! We blijven inzetten op fietsdata, omdat een degelijk fietsbeleid immers vertrekt vanuit objectieve gebruikersgegevens. Tegelijkertijd willen we met de fietstelpalen ook het gebruik van de fiets stimuleren. Elke fietser telt mee. Dankzij de fietstelpalen is dat ook letterlijk te zien, want bij elke fietser gaat de teller omhoog. De tellers tonen het dagtotaal en jaartotaal. Dat werkt sensibiliserend.”

Het fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift. Door het verzamelen en delen van fietsgegevens via Fietsbarometer en Fietsflow krijgen alle overheden en burgers meer inzicht in onder meer fietsinfrastructuur, fietsgebruik en verkeersveiligheid. Het verzamelen en ontsluiten van fietsdata voor een breder publiek is dan ook essentieel voor een fietsvriendelijkere toekomst.

Interesse in de fietsdata in jouw buurt?
Neem een kijkje op www.fietsbarometer.be en www.fietsbarometer.be/fietsflow.

Minister op bezoek

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie en burgemeester Patrick Dewael hielden vanochtend in het stadhuis een werkvergadering over de nieuwe wet bestuurlijke handhaving. Beide heren hadden letterlijk de mouwen opgestroopt voor het overleg. 
"Paul is mijn woordvoerder geweest toen ik minister van Binnenlandse Zaken was. Hij is ook een politie expert. Burgemeesters kunnen ook een belangrijke rol spelen in de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit. De georganiseerde misdaad komt aan de oppervlakte via schimmige ondernemingen zoals kappers, pizzazaken, handcarwashes en nachtwinkels.   Die worden geopend als dekmantel of als witwasvehikel. Ze zijn schadelijk voor het economisch- en maatschappelijk weefsel van een stad. Daarom is er een geode samenwerking nodig tussen de verschillende administraties zoals, dienst Vreemdelingenzaken, de Sociale Inspectie,... In Tongeren hebben we al een Flexactie ondernomen i.sm. ARIEC

 bij een handcarwash. Een bestuurlijke - en gemeentelijke aanpak is een en-en -actie. .Die wisselwerking willen we optimaliseren"., vertelde de burgemeester. 

De minister wilde weten of de bloemstukken in de trouwzaal echte bloemen zijn.  "Antwerpen en Limburg zijn koploper in de bestuurlijke handhaving. We hebben vandaag overleg gepleegd met de burgemeester, het Parket, ARIEC, de korpschef, ... want de georganiseerde misdaad neemt meer en meer plaats in. Dit is een gevaar voor een democratische rechtstaat. Ze bedreigen de legale economie en ze beschikken over bodemloze putten geld. Vandaag zitten er 12.000 gedetineerden opgesloten, waarvan 4.800 voor drugsmisdrijven..
Er zijn 2 uitdagingen:
- een internationale samenwerking
- een betere lokale werking: meer samenwerking tussen gerecht en lokale besturen en meer acties  
Er zijn 2 pijnpunten of verbeterpunten:
- de samenwerking met de Vlaamse inspectiediensten
- de uitwisseling van informatie internationaal

De burgemeester vertelde dat er nog korter op de bal zal gespeeld worden: "Wat en wie vraagt een vergunning aan? We gaan de vergunningen aan bepaalde voorwaarden koppelen met een periodieke opvolging. De lijst is al vastgelegd. Het KB is op 15 mei goedgekeurd".
De minister voegde toe: "Het aantal politieagenten si voldoende, maar ze moeten goed en efficiënt ingezet worden. Artificiële intelligentie moeten we omarmen. Waarom geen digitaal politiekantoor voorzien? Blauw moet meer op straat! De minister is voorstander van het aantal  politiezones in te beperken: 15 in Vlaanderen, 15 in Wallonië en 1 voor heel Brussel. 

De burgemeester ziet dat zitten: "We werken vandaag al samen met de politiezone Sint-Trudien-Nieuwerkerken- Gingelom". 

Pentagoon toont talent

Deze week tonen leerlingen en leerkrachten van de Pentagoon Academies hun talenten aan de buitenwereld.

 Deze namiddag (14u tot 18u) kan je in de Kloostergang genieten van de leerlingen 'Klassieke muziek', zowel piano als viool


Donderdagavond (19u tot 21u) staat er in de Kloostergang een lerarenconcert Klassieke muziek op het programma samen met leerlingen van het Conservatorium van Maastricht

Vrijdagavond (17u tot 20u) is er ook nog een optreden met klassieke muziek in de Kloostergang

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google