Tongeren vandaag

Nieuws

Brevetten RK uitgedeeld

Deze namiddag mocht de schepen van sociale zaken, Evelyne Stassen in het Gezondheidshuis een dertigtal brevetten uitreiken aan Tongenaren die het afgelopen jaar hun Rode Kruis brevet Eerste Hulp / Helper hebben gehaald. Ze volgden hiervoor een cursus gedurende 6 zaterdagen, samen met huiswerk. 

Tevens werd het brevet Eerstehulpverlener uitgereikt aan 14 Rode Kruis vrijwilligers die een stap verder hebben gezet in hulpverlening. Dit zijn de mannen en vrouwen die u kunt zien optreden op veel evenementen. 
Jan Meijer, secretaris & verantwoordelijke vorming lanceerde ook een oproep: "We zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. We zoeken ook een nieuw lokaal, want de stookkosten liggen veel te hoog in de oude school aan de Fonteindreef". 

Waarnemend voorzitter Jochen Boons is momenteel verantwoordelijk voor 5 afdelingen in ZW-Limburg. 

Het RK start binnenkort met een cursus eerste hulp bij psychische problemen. Die cursus gaat in mei door in ter Kommen in Hoeselt: 4 avonden van telkens 3 uren. Er zijn nog 11 plaatsen open. 

Daarnaast start het RK met een experiment: 'Mapping': om gebouwen en wegen in te tekenen

4-D wandeling Campus Sint-Jan

Deze avond organiseerde Campus Sint-Jan een 4G-wandeling met vertelling op verschillende plekken onderweg.

De hoofdfiguren waren Vos en Hond. 

Er werd halt gehouden op de speelplaats van het lager en de kleuters, 

op de binnenkoer van 't Convent 

en in stadspark De Motten. Daar stonden 1.000 bloemen opgesteld met een wenskaartje.

Bij aankomst in de school werd een dansje met lichtbollen opgevoerd. 

"Deze belevingswandeling is gebaseerd op het boek 'De Mooiste Ster'. Onderweg wordt er een verhaal uitgebeeld en kunnen de  deelnemers zien, horen en proeven. Er worden complimenten uitgedeeld. Dit kadert in het jaarthema 'En ze lezen nog lang en gelukkig' , vertelde juf Myriam. 

Tongeren en Borgloon zoeken gezamenlijk directieteam voor hun woonzorgcentra

Tongeren en Borgloon willen fuseren op 1 januari 2025. Met het oog op die nakende fusie werden eerder al stappen gezet op het vlak van samenwerking tussen de woonzorgcentra van Tongeren en Borgloon. Nu gaan we nog een stapje verder. De OCMW’s van beide steden gaan samen op zoek naar een directeurs duo dat de fusie tussen de beide centra moet voorbereiden en vorm geven.

De OCMW’s van Tongeren en Borgloon baten elk een eigen woonzorgcentrum uit, het WZC De Motten in Tongeren en het WZC Bloesemhof in Borgloon. Samen gaat het over 225 kamers.

De lokale besturen van Tongeren en Borgloon kiezen er uitdrukkelijk voor om ook na de fusie het openbaar aanbod te vrijwaren en zelf residentiële ouderenzorg te blijven aanbieden. Uitgangspunt is dat elke oudere in Tongeren of in Borgloon verder moet kunnen blijven rekenen op een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke residentiële zorg.

Beide besturen werken al samen rond residentiële ouderenzorg. Maaltijden voor de bewoners van woonzorgcentrum Bloesemhof worden nu al – tot ieders tevredenheid - bereid in de keuken van wzc De Motten. Er wordt ook een gemeenschappelijk platform voor de zorgdossiers uitgerold. Nu gaan Tongeren en Borgloon samen op zoek naar een nieuw directieteam. Bedoeling is dat beide directeurs complementair aan mekaar zijn.

In eerste instantie zullen zij elk de dagelijkse leiding uitoefenen over een van beide woonzorgcentra. Nadien zullen zij als team leiding geven aan de nieuwe gefuseerde instelling waarbij de directeur van het WZC De Motten zal optreden als algemeen/coördinerend leidinggevende voor zowel het woonzorgcentrum De Motten als voor het woonzorgcentrum Bloesemhof en de serviceflats in Borgloon. Hij/zij is de leidende en sturende kracht in het voorbereiden van een samengaan van beide woonzorgcentra in 2025. De directeur van Borgloon steunt hem/haar hierin.

Hoewel de woonzorgcentra tot 1 januari 2025 blijven functioneren als aparte entiteiten zullen beide directies de opdracht krijgen om nu reeds voorstellen uit te werken om synergiën te zoeken, afstemming voor te bereiden en efficiëntiewinsten te zoeken op organisatorisch vlak, op het vlak van kwaliteitsbeleid, op personeelsbeleid en financieel beleid.

Geïnteresseerden kunnen alle info terugvinden op de website van de stad Tongeren: www.tongeren.be/vacatures en de website van de stad Borgloon: www.borgloon.be/werken-en-ondernemen/vacatures . Je kandidatuur stellen kan tot uiterlijk 6 maart 2023.

Expo 'Cinema' Pentagoon Academie

Deze avond werd in de foyer van cc De Velinx de expo 'Cinema' van Pentagoon Academie geopend, Projectatelier afdeling Schilderkunst.


Zowat 35 cursisten van 

de docenten Nancy Slangen, Ilse Schouten en Gommaar Gilliams, tonen er hun werk. 

Elke docent benaderde het thema op zijn of haar geheel eigen wijze. "Met een filmcamera kan een stilstaand beeld tot leven worden gebracht. Met een penseel kan een bewegend beeld dan weer een halt worden toegeroepen. Rond dit toch wel integrerend fenomeen gingen de deelnemende exposanten aan de slag", vertelde cultuurschepen An Christiaens. . 

De expo loopt nog tot 20 maart

Annelies is de weekwinnaar

Annelies Begas (39) uit Herderen is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euru op. De uitreiking vond al voor de derde keer plaats bij Raepers Textiel (Maastrichterstraat). 

Annelies kocht er ondergoed voor hare man: "Ik ben afkomstig uit Widooie en doe al onze aankopen in Tongeren, want hier vinden we alles", vertelde de winnares. 

Workshop Vief

Dinsdagnamiddag organiseerde Vief Tongeren een workshop: 'Heropfrissing Verkeersreglement'.

Er kwamen heel wat leden opdagen voor deze workshop.

"Het is soms eens nodig met dit drukke- en gejaagd verkeer, zeker als men wat ouder wordt. Het was een leerrijke namiddag"

bijdrage: Ludo Jacobs

Bisdom Hasselt schenkt 10.000 euro aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Vanuit het Fonds Wereldnoden schenkt bisdom Hasselt 10.000 euro aan Caritas International voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

In de nacht van 5 op 6 februari beefde de aarde in Turkije en Syrië, in een dicht bewoond gebied. Er vallen vele dodelijke slachtoffers te betreuren en nog meer mensen raakten gewond. Ook de
materiële schade is enorm.
“De machteloosheid ten aanzien van zulke natuurramp roert me enorm”, zegt bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie en de caritassector Frank Deloffer. “In die situaties willen we ons
christelijk geloof ook werkelijk in daden uitdrukken.”
Hiertoe schenkt het bisdom Hasselt vandaag 10.000 euro vanuit zijn ‘Fonds Wereldnoden’ aan Caritas International voor de slachtoffers van de aardbeving Turkije en Syrië. Dat fonds wordt
opgebouwd door de giften van onder meer parochies en gelovigen tijdens de jaarlijkse collecte voor de wereldnoden op de derde zondag van mei.
“We willen de Limburgse geloofsgemeenschappen, organisaties, maar ook individuele gelovigen van harte oproepen om nu meer dan ooit solidair te zijn met de mensen in Turkije en Syrië”, zegt
bisschoppelijke gedelegeerde Deloffer. “Je kunt je aansluiten bij een steuninitiatief in de buurt, of zelf een gift doen aan Caritas International”. Hiertoe roept ook onze bisschop, mgr. Patrick
Hoogmartens, in het bijzonder op.

Storten kan op het rekeningnummer BE 88 0000 0000 4141 van Caritas international met mededeling
4861 ‘Turkije Syrië’.

Eerste themacafé over fusie


Vanavond was er het eerste van de vier themacafés over de fusie tussen Tongeren en Borgloon. Dat vond plaats in een lokaal onder de Loonse Stroopfabriek. Amper 40 burgers hadden zich vooraf ingeschreven. Het merendeel van hen speelde een thuismatch. 
Beide burgemeesters ontbraken 

De aanwezigen kregen een inleiding door iemand van IDEA dat de fusie begeleidt. Hierna mochten ze samen in gesprek gaan over het thema 'Dienstverlening'. 

In het tweede deel mochten ze 9 foto's i.v.m. 'Nabijheid' met een rode of een groene sticker beplakken. 

Tongenaar tot ereburger van Tremelo gekroond

De Tongerse beeldhouwer Jan Boedts werd tot ereburger van Tremelo gekroond. Hij overleed exact 50 jaar geleden.

Paul Boedts werd in Tongeren geboren op 19 december 1904. Hij overleed in Terhulpen op 4 februari 1973.
De kunstenaar ontwierp o.a. de standbeelden in de gevel van het oude Gerechtsgebouw van Hasselt.

Burgemeester van Tremelo Bert De Wit heeft het ereburgerschap uitgereikt aan de overleden kunstenaar en beeldhouwer.
De oorkonde van ereburgerschap werd postuum uitgereikt aan zijn zoon Paul. Ook de twee dochters, kinderen en kleinkinderen woonden de plechtigheid bij. 

De komende maanden wordt Boedts verder herdacht in Tremelo met o.a. lezingen, een expo over zijn leven en werk en de wandeling ‘Langs Boedts’. T.g.v. Open Monumentendag ( 9 & 10 september) zal zijn werkatelier in de Jan Boedtsstraat gratis worden opengesteld.

Jobdag voor Oekraïners

Deze namiddag was er een jobdag voor Oekraïners in het GRM; een initiatief van de stad i.s.m. Travi. 

Er zijn 72 Oekraïners opgedaagd. 
Er waren 7 interimkantoren aanwezig, samen met OCMW? VDAB en hhet Agentschap Integratie en Inburgering

De meeste Oekraïners spreken Engels en 80% van de 166 die in Tongeren verblijven, volgend Nederlandse les

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google