Tongeren vandaag

Nieuws

Plaatselijke asfaltvernieuwing op Sint-Truidersteenweg

Nieuw asfalt tussen Rode Kruislaan en Kogelstraat
De toplaag op de Sint-Truidersteenweg wordt plaatselijk vernieuwd. De 4 werfzones, verspreid over een afstand van zo’n 500 meter, bevinden zich tussen de kruising met de Rode Kruislaan en de Kogelstraat. Er wordt in beide rijrichtingen gewerkt. Na de freeswerken wordt een nieuwe asfalttoplaag met nieuwe markeringen geplaatst.

De nieuwe asfaltlaag zal de scheuren en gerafelde asfaltplekken wegwerken en zo de rijveiligheid en het rijcomfort van gemotoriseerde weggebruikers verbeteren.

De werken worden van dinsdag 26 t.e.m. donderdag 28 september tussen 6 en 15 uur uitgevoerd. Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig, bij ongunstige weersomstandigheden kan de huidige planning nog wijzigen.


Beurtelings verkeer steenweg, Legioenenlaan afgesloten 26 en 27/09, parkeerverbod werfzones
Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen:

  • Doorgaand verkeer op de Sint-Truidersteenweg blijft in beide richtingen beurtelings over één rijstrook mogelijk aan een vertraagde snelheid.
  • Voor de werken aan de kruising met de Legioenenlaan worden er tijdelijke verkeerslichten ingesteld om het verkeer beurtelings te laten doorrijden. De verkeerslichten aan de Rode Kruislaan x Sint-Truidersteenweg worden dan tijdelijk uitgeschakeld om geen conflicten met de werflichten te veroorzaken.
  • De aantakking van de Legioenenlaan op de steenweg wordt afgesloten op 26 en 27 september. Verkeer volgt dan een omleiding via de Hasseltsesteenweg (N20) naar de ringweg (R72).
  • In de verschillende werfzones geldt een parkeerverbod. Bewoners en bezoekers worden aangeraden om voertuigen tijdig buiten de werfzone te parkeren.
  • Voetgangers en fietsers ondervinden weinig hinder, zij worden rond de werfzones geleid.

Berlinda is de weekwinnaar

Berlinda Claesen (53) uit Mal is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op.

De overhandiging vond al voor de 12de keer plaats bij Jeans Station (Maastrichterstraat).
De winnares is er een regelmatige klant. Ze shopt meestal in Tongeren

High Five in 2 basisscholen

Deze ochtend werd het HighFive -project voorgesteld in BS Atheneeke en in Campus Sint-Jan. 
Zo wil de stad kinderen stimuleren vaker te voet en met de fiets naar school te gaan. De superheld van het project kwam de aftrap geven.
Het project werd al voor 80 basisscholen in Vlaanderen uitgerold. "Gemiddeld zien we in de deelnemende scholen een stijging van 63% meer fietsen over een gans schooljaar, in sommige scholen tellen we zelfs een verdubbeling, de grootste stijgingen zien we in de winter”, zegt oprichter Authier Degryse.

De leerlingen krijgen een penning waarmee ze High-Five palen kunnen tikken op weg naar school. Zo’n High-Five levert hen virtuele punten op die ze vervolgens kunnen inleveren voor prijzen zoals een spel lasergame bij Activ ,minigolf op De Motten, een cadeaubon t.w.v. 5 euro voor Dreamland of extra speeltijd.

Patrick Jans, schepen van Mobiliteit gaf uitleg op de speelplaats:  “Wie niet in de mogelijkheid is om te stappen of fietsen verwijzen we naar de randparkeerplaatsen buiten de schoolomgeving, zoals parkings Velinx en De Motten. Daar kunnen kinderen uitstappen en alsnog de laatste paar honderd meter te voet afleggen langs een van de High-Five palen. Ook leerlingen die met de schoolbus komen worden dagelijks gescand.  Zo hopen we de verkeersdrukte bij de school drastisch te verminderen, zodat het fijner wordt voor stappers en fietsers,” 

De moboliteitsambtenaren en de bevoegde schepenen uit Hoeselt en Riemst zijn langsgekomen. 

“We willen kinderen met plezier op een duurzame manier naar school laten gaan. We beogen hierbij dat kinderen meer gaan bewegen en zich goed in hun vel voelen. We willen een meer autoluwe schoolomgeving creëren en hopen op die manier een schoolomgeving te creëren met een betere luchtkwaliteit”, zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Onderwijs.

Patrick Dewael, burgemeester: “De kerndoelstelling van het High-Five project is het aanmoedigen van kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig te verplaatsen op hun weg naar school. In Tongeren zetten we permanent in op een veilige schoolomgeving waarin duurzame verplaatsingen van en naar school sterk aangemoedigd worden. Ook binnen het mobiliteitsplan is dit een van de actiepunten.”

Leerlingen kunnen tweemaal per dag 10 'fivemunten' verzamelen door onderweg naar school de scanpaal te high-fiven

Ook bij Campus Sint-Jan werd er gedanst samen met de mascotte

Uitleg over het project: https://www.ikhighfive.be/wat-is-high-five

Commissie 20/09/23

Vanavond was er de commissie sociale zaken, economie en ruimtelijke ordening in het stadhuis

Helene Aerts kwam de cijfers van de kinderarmoede toelichten. Zij is medewerker van Kind & Gezin, team Haspengouw dat 13 gemeenten vertegenwoordigt.

"De cijfers voor Tongeren: in 2022 werden 21,2 procent van de kinderen in kansarmoede geboren. Voor Vlaanderen is dat 12,6 procent. De index gaat over de 3 voorbije jaren: 2020 - 2021 en 2022. Voor 2024 wordt er geen stijging verwacht.
Kansarmoede behelst meer dan het financiële aspect. 
De registratie gebeurt enkel in de loop van het eerste levensjaar.
Vooral gebrek aan arbeid, inkomen en opleiding van, de ouders geven de doorslag om in kansarmoede op te groeien

De spreekster was vol lof over de aanpak van Tongeren: "Tongeren is een voorbeeld wat betreft de aanpak o.a. door huisbezoeken bij de gezinnen"

De spreekster werd regelmatig onderbroken door raadsleden tijdens haar uitleg, dit tot grote ergernis van de commissievoorzitter en de bevoegde schepen 

Netwerkoverleg Zorgzame Buurten

Deze namiddag was er het 3e netwerkoverleg Zorgzame Buurten in de buurtzaal "Living 21" van 'Paspoel Anders'. 

*Via een filmpje werd teruggeblikt op de zomer en de deelname aan MoMeNT
* Tongeren krijgt binnenkort ook een cultuurcafé: bedoeld voor mensen die moeilijk tot culturele evenementen komen. Het café wil de drempel verlagen voor cultuur aanbieders
Maandagavond wordt in cc De Velinx het programma opgesteld: theater, toneel en muziek. Het is de bedoeling om eens in de maand een laagdrempelige voorstelling aan te bieden. De stad ondersteunt dit project financieel. ,
* Op de Paspoel wonen 120 kinderen jonger dan 16 jaar. De Sportdienst zal volgens jaar elke woensdag 'Buurtsport' aanbieden. Er zal een infobeurs voorgezinnen georganiseerd worden en een speurtocht in het bos
* Volkstuintjes Paspoel: sinds maart 2019 is Ligo tweemaal in de week aan de slag in een volkstuintje tegenover Moerenpoort. Ze bewerken er 2 percelen en er staat een weggeefkast. Op Paspoel komt er ook een volkstuintje met verhoogde plantenbakken en een serre. Het wordt volledig omheind met een haag. De focus ligt op inclusie en sociale cohesie. Er wordt gezocht naar een naam: wermès? hoaf?

Agenda overleg


• Evaluatie kinderactiviteiten zomer

• Doorverwijskaartjes: Stavaza

• Varia:  Halt2Diabetes, …

Pelgrimeren naar Tongeren en lichtprocessie

....en zo is er zaterdag weer de PELGRIMAGE NAAR TONGEREN n.a.v. het afsluiten van het Kroningsjaar! 

Met de bus word je naar de vertrekplaatsen gebracht en je kan kiezen tussen 45km (Voeren), 32 km (Maastricht, langs de St Pietersberg en het Jekerdal), 23 km (Eben-Emael),15 km (Bitsingen-Bassenge), 10 km (Glons).
INSCHRIJVEN VOOR 13 SEPTEMBER via gsm 0471 421320 (Jean-Pierre) of via www.partnerwalk.be met vermelding van je vertrekplaats.
Deelname €3 of €1,5 (wandelclubs) voor vervoer naar de startplaats en verzekering. Ofwel vertrek je van bij je thuis of bvb van aan het Neremsplein... Samenkomst in Tongeren in de VIIO (College) van waaruit we om 17u30 in stoet naar de Basiliek gaan voor de Pelgrimsmis om 18u. En om 20u kan je dan aansluiten bij de Lichtprocessie als afsluiting van onze Kroning!

De info over de pelgrimage staat op de Kroningswebsite. Hierbij de link :

https://www.kroningsfeesten.be/nieuws/23-september-pelgrimeren-naar-de-oorzaak-onzer-blijdschap/

Na een kort dankmoment om 20 uur in de Basiliek, wordt om 20.30 uur iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de lichtprocessie.

In gewone kledij en met een kaarsje (die avond te verkrijgen) gaan we opstappen rond het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap.

Met teksten en zang wordt dank gezegd voor de voorbije Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Aansluitend op de Lichtprocessie volgt er een apotheose op de Grote Markt. Met kroningsliederen, getuigenissen en dankwoorden wordt het Kroningsjaar 2023 feestelijk afgesloten.

Gedurende de Lichtprocessie en de daarop aansluitende apotheose zullen de duizenden kaarsen ongetwijfeld voor een speciale sfeer zorgen.

Meer info


Commissie 18/09

Vanavond was er de eerste gemeenteraadscommissie in het gerenoveerde stadhuis. Enkel schepen Patrick Jans had agendapunten. 

Eerst mochten Michael en Yannick (dienst Mobiliteit) de plannen voor de herinrichting van de Koninksemsteenweg en de Koninksemstraat toelichten
- De volledige weg wordt veiliger gemaakt: van aan de Ruttermolenstraat tot aan Koninksempoort
- Op 16 mei 2021 werd de weg overgedragen van AWV naar de stad die hiervoor 450.000 euro kreeg
- er is een concept uitgewerkt i.s.m. De Lijn, de Provincie en AWV
- gewone fietspaden zijn hier niet haalbaar
- er worden 3 slimme knips voorzien en sommige stukken krijgen eenrichtingsverkeer
- het kruispunt met de Sabinuslaan en de Cottalaan wordt heringericht. Dit is het zwartste punt van Tongeren. Hier komen verkeerslichten en zebrapaden
- Er zijn 2 infovergaderingen geweest in PC Koninksem. De eerste werd bijgewoond door 120 bewoners
- er is tweemaal overleg geweest met de directeur van Freinetschool De Mijlpaal
- het budget is geraamd op 349.000 euro
- de uitvoering is voorzien voor mei/juni/ juli 2024. In september 2024 volgt een evaluatie
- "We willen hiermee bekomen dat de ouders hun kinderen met de fiets naar school zullen laten gaan", wist schepen Jans
- de ouders van de kinderen van BS Jeugdland zullen in de toekomst hun kinderen moeten aan de ingang in de Molenstraat moeten brengen en halen
- verkeer van de Ruttermolenstraat zal niet meer Koninksem kunnen binnenrijden 
- er komen 3 zones met gele stopstrepen om het verkeer te laten kruisen
- het verkeer komende uit de Rode Kruislaan krijgt voorrang om links af te slaan
- de rijrichting in de Kogelstraat wordt omgekeerd, richting Sint-Truidersteenweg

Stefanie Sfingopoulos trekt naar Hasselt

Archeologe Stefanie Sfingopoulos verlaat het Teseum om aan de slag te gaan in het Stadsmus van Hasselt

"Met fierheid kijk ik terug op een periode van 14 jaar in de Tongerse erfgoedsector. Als erfgoedcoördinator en vervolgens als conservator van het Teseum was ik betrokken bij geweldige projecten, met als sluitstuk de ontwikkeling en realisatie van de schatkamer en de archeologische site van het Teseum. Vandaag sla ik evenwel een bladzijde om en start ik met volle goesting als collectiemedewerker van het Stadsmus Hasselt. Ik laat het Teseum achter in de competente handen van Sofie Hechtermans en kijk uit naar het nieuwe hoofdstuk dat in Hasselt start.

Markant opent 70e werkjaar

Vanavond opende Markant Tongeren (het vroegere CMBV), haar 70e werkjaar. Om dit jubileum in stijl in te zetten kozen ze voor Clos Saint Denis in Vliermaal. 

"Met ons nieuw jaarthema “goesting” zetten we officieel ons feestjaar in. Ons motto blijft: mekaar ontmoeten en verbondenheid voelen via verschillende soorten activiteiten. Wij gaan er alvast alles aan doen om samen mooie dagen te beleven in ons nieuw werkingsjaar; ons jaarprogramma stellen we voor aan onze leden. Die zijn tussen 40 en 88 jaar"., vertelde Inge

Volgend jaar in mei zetten we onze feest verder:

  • Vrijdag 24 mei: jubileumviering met academische zitting in het stadhuis Tongeren
  • Zondag 26 mei: eucharistieviering in de Basiliek en lunch in Alden Biesen

    Het 13-koppige bestuur moest zich voor dit feest in een effen outfit hullen en met een paraplu, orders van het hoofdbestuur

EK Wielrennen 2024 doet ook Tongeren aan

Voormiddag is het parcours voor het EK Wielrennen 2024 voorgesteld
Van 11 tot 15 september 2024 komen de UEC Road European Championships naar Vlaanderen. De provincie Limburg is dan het decor voor 14 Europese kampioenschappen die elk van start gaan op het Circuit in Heusden-Zolder en finishen in het centrum van Hasselt.
De tijdritten lopen over vlakke wegen, de wegritten trekken naar het golvende Haspengouw en dragen het DNA van de Ronde van Limburg in zich.

“Het parcours van de wegritten is opgebouwd uit een Hasseltse lus enerzijds en een Limburglus anderzijds”, legt Wim Van Herreweghe uit. “De Hasseltlus is een vlak circuit over het grondgebied van de provinciehoofdstad en het aangrenzende Diepenbeek. In Hasselt rijden we voor een deel over de stadsring en fietsen we dus rond de binnenstad.”

Vanuit Hasselt wacht er een verbindingsstrook met daarop de kasseien van de Printhagendreef in Kortessem. In regio Borgloon bereikt het peloton het Limburg circuit met daarin opgenomen: de kasseien van Manshoven en Op De Kriezel, net als de hellingen Kolmontberg en Zammelenberg. . “Het zuiden van Limburg, regio Haspengouw om precies te zijn, heeft meer golvende wegen dan sommigen zouden denken. Op de Limburglus loopt het nooit vlak, wat voor een sportieve meerwaarde zal zorgen", weet Van Herreweghe. .

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google