Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 21/03/23

Vanavond was er een commissie in het GRM

Er was maar 1 agendapunt van  schepen Vanvinckenroye 

Hierna kwam Maarten Vanspauwen uit Bilzen uitleg geven over Wijk-Werken Z.O. Limburg
Dit vervangt het PWA-stelsel

Lezing door Manu Keirse

Woensdag organiseert de Vlaamse Parkinson Liga een lezing door Manu Keirse over 'Omgaan met ziekte en verlies'. om 13u30 in de bib. 

De lezing kadert in de Week van de Zorg

Commissie van 20/03

 • Vanavond waren er 2 commissies achter mekaar. Ze werden allebei voorgezeten door Yves Knapen

  Burgemeester Dewael lichtte zijn agendapunten toe
  An Christaiens vervangt Krijn Henrotte in de Politieraad en Mara Vanheusden vervangt er Evelyne Stassen
 • Schepen Vrancken lichtte zijn punten toe
  Grondverwerving Nieuwe Steenweg voor aanleg fietspaden: "in totaal werd er al voor 1 mio euro uitbetaald. Er zijn enekel families die niet akkoord gaan met een minnelijke onteigening. Er zal overgegaan worden tot een gerechtelijke onteigening. Er is een juridisch probleem: bovengronds is via Vastgoedtransactie, maar ondergronds is Fluvius betrokken"


 • Aansluitend was er een toelichting door Jo Schoefs over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP centrum II 
  Het eerste RUP Centrum dateert uit 2015
  Nu kiest men voor inhoudelijke- en administratieve vereenvoudiging / multifunctionaliteit / karaktervolle gevels beschermen door gevelbehoud
  Er is een inventaris opgesteld met 488 karaktervolle gevels in het centrum

Tongeren bestrijdt Paardenkastanjemineermot op ecologische wijze

In onze streken zijn er weinig tot geen natuurlijke vijanden. Om verdere aantasting van de Paardenkastanjebomen te voorkomen is het belangrijk de Paardenkastanjemineermot te bestrijden. Tongeren kiest ervoor om dit op een ecologische wijze te doen door het aanbrengen van boomlijmband. Vandaag wordt gestart in het Pliniuspark (Hal P). Deze week volgen alle Paardenkastanjebomen in Tongeren.

De boomlijmband bestaat uit recycleerbare plastic, aan beide zijden van een kleefstof voorzien. De kleefstof is niet toxisch, waterafstotend en droogt niet uit onder warme omstandigheden. De speciaal geselecteerde kleur is erg attractief voor de meeste vliegende insecten. Hierdoor gaan ze graag landen op het plastic, vervolgens blijven ze kleven en uiteindelijk sterven ze. De hoogte van 30 cm is nodig om de vrouwtjes van Paardenkastanjemineermotten, die niet kunnen vliegen maar naar boven kruipen, uit de bomen te houden. Ze springen letterlijk over boombanden die minder hoog zijn waardoor het effect verloren gaat. Bovendien is de boomlijmband ook handig omdat de gevangen vrouwtjes feromonen vrijgeven en zo de mannetjes lokken. Daardoor zullen ook de mannelijke motten aan de lijmband blijven kleven.

Waar komt de Paardenkastanjemineermot vandaan?

Deze werd in 1984 voor het eerst aangetroffen in Macedonië. Vandaar heeft het zich snel verspreid over heel Europa. De eerste aantastingen van Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) werd in België in 1999 gevonden . Ondertussen treffen we de Paardenkastanjemineermot overal zowel in openbare als private tuinen aan.

Levenscyclus van Paardenkastanjemineermot

Vanaf begin april verschijnt de eerste generatie motjes. Ze paren op de stam van de Paardenkastanjeboom (Aesculus). De motjes zijn maar 4 mm groot. De vrouwtjes kruipen over de stam naar de kruin om er eitjes af te leggen. Ze leggen elk zo'n 20-30 eitjes af op de bovenzijde van het blad van de Paardenkastanjeboom. Per blad kunnen er tot 300 eitjes voorkomen. Deze komen na ongeveer 10 dagen uit. De jonge larven eten zich een weg in het blad. Vervolgens vreten ze zich doorheen het bladweefsel waarbij ze gangen (mineergangen) vormen. Wanneer de larven volgroeit zijn, verpoppen ze in de bladeren.

Schade van Paardenkastanjemineermot

De larven vreten het bladmoes weg waardoor er mineergangen ontstaan. Bij een zware aantasting, kunnen deze mijngangen elkaar overlappen, waardoor een groot deel van het blad volledig bruin verkleurt. De bomen kunnen deze aantasting te boven te komen. Mogelijks wordt het jaar daarop minder blad gevormd. Met de jaren wordt de boom wel zwakker en gevoeliger voor andere ziekten en plagen.

Opendeur Nederheem

Deze namiddag houden ze bij Nederheem een opendeur. 

‘Jeugdboekenmaand in de bib’

De maand maart is de Jeugdboekenmaand in de Tongerse bibliotheek. Dit jaar is het thema ‘Geluk, in alle vormen en maten’. Er zijn in je leven heel wat gelukkige dagen, maar helaas zijn er ook dagen dat je je minder goed voelt of dat je minder blij bent. Misschien kan een boek op zo’n dag dan toch nog een lach op je gezicht toveren?

“De Jeugdboekenmaand is een programma dat zeer gegeerd wordt bij de Tongerse scholen, want de agenda staat alvast goed vol. We verwachten dit jaar zo’n 1.500 leerlingen over de vloer te krijgen,” zegt An Christiaens, schepen van Cultuur. “Gisteren ontdekten de leerlingen van het tweede leerjaar alles over het werk en het boek ‘Geroezemoes’ van schrijver, theater- en audiomaker, Yelena Schmitz. Studio Gekko brengt voor kleuters dan weer de boeiende, interactieve en grappige verteltheatervoorstelling ‘Professor Goedluk’.”

Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Onderwijs: “De Jeugdboekenmaand biedt telkens een mooi en gevarieerd programma voor onze scholen. Ook dit jaar kunnen ze zich inschrijven voor digitale zoektochten rond het jaarthema, voorstellingen of rondleidingen in de bib. Een aanbod waar ze graag op ingaan.”

Burgemeester Patrick Dewael: “Tijdens de Jeugdboekenmaand proberen we niet enkel bij scholen maar ook bij het bredere publiek het plezier van lezen en voorlezen onder de aandacht te brengen. Zo zetten we boeken rond het thema ‘Geluk’ extra in de kijker en staat er op de balie van onze bib een klein 'geluksboompje' waar je jouw geluk kan delen met anderen.”

Vandaag kwam jeugdauteur Federico Van Lunter op bezoek. Hij verzorgde twee activiteiten voor kinderen, gebaseerd op zijn meest populaire boekenreeksen. Een bezoek waard!

 • 10 tot 10.45 uur: Beestenboel, voorlees- en tekenmoment van 2 tot 5 jaar
 • 11 tot 11.45 uur: Hellevorst, voorlees- en tekenmoment van 7 tot 10 jaar

Gegidste infowandeling AWV

Vandaag organiseerde AWV gegidste infowandelingen. Maar liefst 120 personen schreven zich hiervoor in. 

Ze konden onderweg in gesprek gaan met de projectdeskundigen, langsheen de toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg. Over een traject van ongeveer drie kilometer werd er haltgehouden bij een aantal locaties. Als beloning kregen ze een traktatie in café 't Poorthuis. 

Op elke locatie straat een infobord met het toekomstbeeld en krijgt u een korte toelichting. Komt het niet goed uit? Dan kunt u nog altijd de wandeling op eigen houtje ondernemen, langsheen de infoborden.
De opmerkingen van de deelnemers werden genoteerd. 

Tongeren naar Raad van State tegen uitbreiding luchthaven Bierset

Stad Tongeren trekt samen met 11 andere gemeenten uit Belgisch- en Nederlands Limburg naar de Raad van State tegen de uitbreiding van de luchthaven in Bierset. 

Daar wil men het aantal vluchten bijna verdubbelen

Derde themacafé

Vanavond is er het derde themacafé in kader van het fusietraject Tongeren-Borgloon

In het Panishof (Bommershoven) komen de 'dorpen' aan bod. 
Er zijn 40 personen aanwezig, inclusief politici en experts

Tijdens de inleiding vertelde de man van het consulting bureau IDEA;
"Door de schaalvergroting mag de aandacht voor de dorpen niet verdwijnen. 
We moeten aandacht hebben voor de kwaliteit van de 30 dorpen: de woonkwaliteit, onderhoud van het openbaar domein, burgerzaken, ...
Aanpak van de leegstand; Een goede verbinding tussen de dorpen; Tewerkstelling; Vergrijzing; Het zorgaanbod verzekeren; We moeten nadenken over het dorp in de toekomst; Connectie met andere dorpen; De 15 minuten tussen de dorpen; het digitale; nieuwe uitdagingen; de bevolkingsgroei in de dorpen: zonder daar appartementen te bouwe; we kunnen de dorpen aangenamer maken door zichtassen te creëren, en door trage wegen te voorzien,

In een eerste denkoefening mogen de aanwezigen op een kaart van de fusiegemeente aanduiden waar ze wonen; wat mist uw dorp? zou je verhuizen naar een ander dorp of blijf je er wonen en waarom?

In een tweede denkoefening mag iedereen de troeven en de uitdagingen van de dorpen aangeven

Rina T. is de weekwinnaar

Rina Tomsin (69) uit Tongeren is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Amb;pas. Het levert haar 2.500 punten op, goed voor 250 euro. De uitreiking vondal voor de keer plaats bij dameskleding 'Très Jolien' (Maastrichterstraat). Rina kocht er een zomerkleedje om naar een bruiloft te gaan. Ze is hier een vaste klant. 

Rina won in 2015 ook al eens met de Ambi.pas ‘Win je Kermisbudget een bedrag t.w;v. 1.000 euro. 

Daarnaast won zo ook nog tijdens de actie 'Koop & Win', haar aankoopbedrag terug bij Très Jolien

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google