Tongeren vandaag

Nieuws

Energiezorgplan voor Tongerse stadsgebouwen

Op alle bestuurlijke niveaus worden maatregelen genomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Ook de stad Tongeren draagt haar steentje bij. Samen met Fluvius werd er een Energiezorgplan opgemaakt. Dit plan werd op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag goedgekeurd.

Klimaatverandering: iedereen heeft er zijn eigen mening over en iedereen voelt ondertussen de impact. Om er maar enkele te noemen: de droogte van de afgelopen zomers, de grote wateroverlast in Wallonië, ….

Patrick Dewael, burgemeester: “Om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering, moeten we allemaal actie ondernemen. De Vlaamse overheid heeft daarom twee beleidskaders ontwikkeld: Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 met concrete maatregelen op korte termijn en de Klimaatstrategie 2050 om op lange termijn te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving. Als stadsbestuur willen we ons steentje bijdragen door onder meer het energieverbruik te doen dalen in onze stadsgebouwen.”

“Om de klimaatdoelstellingen 2030-2050 te behalen is het aangewezen om een reductie van 40% CO2 in ons eigen stadspatrimonium te realiseren. Daarom zullen we onze eigen gebouwen zo goed mogelijk aanpassen aan de huidige normen naar energieverbruik, isolatie, hernieuwbare energie,… Om dit vlot te laten verlopen is er een visie en planning uitgewerkt. Fluvius heeft een uitgebreide analyse gemaakt van alle stadsgebouwen. Op basis hiervan werd een Energiezorgplan opgesteld. Met dit plan willen we met een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het elektriciteits- en brandstofverbruik in de stadsgebouwen fors reduceren,” zegt Patrick Jans, schepen van Milieu.

Uit de verschillende gebouwen die in beheer zijn bij de stad Tongeren werden er in een eerste fase 10 uitgekozen die op een efficiënte manier snel kunnen worden aangepakt: 5 gemeentelijke basisscholen, het administratief centrum, de kantoren van de technische dienst, het woonzorgcentrum, dienstencentrum De Semper en het cultureel centrum. De voornaamste ingrepen zijn de plaatsing van zonnepanelen, relighting en aanpassingen aan de verwarmingsinstallaties.

“De kosten van uitvoering zijn geraamd op 2.500.000 euro voor 10 stadsgebouwen. In totaal zullen we 33 maatregelen uitvoeren. Hiermee zullen we uiteindelijk 273 ton CO2 reduceren en 223.958 euro kunnen besparen”, besluit Patrick Jans, schepen van Milieu.

“In een volgende fase bekijken we per locatie welke van de voorgestelde maatregelen als eerste uitgewerkt kunnen worden. Met de opbrengsten die we genereren uit de eerste investeringen worden de volgende investeringen bekostigd. Zo kan er met een beperkt budget maximaal rendement behaald worden op een relatief korte termijn”, besluit Patrick Dewael, burgemeester.

70 jaar TKK

De Tongerse Koninklijke Kunstkring bestaat 70 jaar en dat wordt gevierd met een expo in de foyer van cc De Velinx. Het thema is: 'Sprankeling' en 23 leden stellen elk één opgelegd werk voor. 

Deze avond werd de expo geopend onder ruime publieke belangstelling. 

Johan Wouters, directeur cc De Velinx, zorgde voor de verwelkoming en dankte alle leden: "Jullie zijn amateurs en een amateur is iemand die een hobby onbetaald uitoefent, de ware liefhebber. Liefhebben kost niets en je krijgt er zoveeel voor terug. De TKK is onze bondgenoot"

Herman De Buyzer, de intussen 91-jarige voorzitter-generaal van de TKK, mocht natuurlijk niet ontbreken!  Samen met een groep jonge Tongerse kunstenaars werd in 1952 de Tongerse Kunstkring opgericht: architect Robert D'Huys, Leon Simons, muziekliefhebster Claire Mouling, architect Vic Poncelet, schilder R. Thonnon, beeldhouwer Willy Jorissen en professor Benoit Geukens vormden het bestuur dat een caleidoscopisch beeld wilde leveren van het bonte terrein der kunsten. 

Voorzitter Alda Fransen: "Wat een eer dat de stichter aanwezig is! Van onze 36 leden doen er 23 mee aan deze expo onder het thema 'Sprankeling'. Er is een mooie brochure beschikbaar met alle werken, elk voorzien van een gedicht of haiku van leden van de Koninklijke Tongerse Schrijverskring. Spijtig genoeg is één van onze leden overleden: Georges Servaes.  Als eerbetoon hangt hier één van zijn werken". 

Kunsthistoricus Jos Vandebrouck: "70 jaar! The Queen! , Bijna keizerlijk! Het zijn allemaal vrijwilligers. Die 70 jaren zijn gepasseerd met vallen en opstaan. Toen ik nog een kind was, was jij al een monument, Herman, onze Tongerse goeroe. Kunstenaars staan een beetje buiten de gewone maatschappij. , net als de nar aan het Hof. Alleen is een voorzitter maar alleen, samen geraak je veel verder. Ik heb 25 jaar les gegeven aan de 'Tongerse school'. Jullie zijn allemaal kinderen van mij. We gaan vanavond feesten"!. 

Cultuurschepen An Christiaens: "Tijdens die 2 jaar corona is duidelijk geworden welke belangrijke rol verenigingen in onze maatschappij vervullen. De 'knaldrang' die hierna is ontstaan vinden we ook terug bij het bestuur en de leden van de TKK. .Deze vereniging bracht 70 jaar geleden al schilders, beeldhouwers, schrijvers, architecten en edelsmeden samen. De symbiose tussen al die talenten wierp al snel zijn vruchten af. 

DC De Piepel heropend

Deze namiddag is DC De Piepel officieel heropend. Het dienstencentrum was sinds maart 2020 (corona) niet meer toegankelijk omdat het vaccinatiecentrum er was ingericht. 
Maar liefst 120 personen schreven zich in voor de heropening. 

Brecht Jans zorgde voor de verwelkoming en overliep het programma

Schepen Jos Schouterden: "De maatschappelijke opdracht van dienstencentra wordt vandaag de dag verruimd. In de toekomst zal de focus meer gericht zijn op buurtgerichte zorg. We moeten sterk inspelen op de noden en behoeften van mensen die in een buurt leven. Voorkomen van vereenzaming en toenemende zorgafhankelijkheid is daarbij prioritair. Dit DC zal meer de vleugels uitslaan en aanwezig zijn in onze dorpen en wijken, straten en pleinen. In onze wijken en dorpen leeft er nog heel wat sociale bewogenheid. Naast de inbreng van gespecialiseerde partners blijft het DC partnerschappen zoeken met het verenigingsleven. We zijn absoluut voorstander van medezeggenschap, samenwerking en dialoog. De uitbouw van de Minder Mobielen Centrale blijft een bijzondere opdracht. Hiermee bereiken we jaarlijks 200 kwetsbare Tongenaren. Ik wil ook de hand reiken naar het wzc dat hier in hetzelfde gebouw woont". 

Svetlana, project- en vrijwilligerscoördinator: "Ik ben trots op onze vrijwilligers en partners. Zonder hen kan ons 'Piepelke' niet vliegen"

Ingrid Noirhomme, maatschappelijk werk: "We moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. De sociale contacten moeten behouden blijven".

De tandem Mieke Troosters en Tim Vanvinckenroye: "We zijn momenteel aan de slag op de Paspoel waar we de wijkwerking verderzetten. We organiseren o.a. soepbedeling en een koffiemoment. We hebben een buurtbevraging gehouden in 3 andere sociale wijken. We zijn de piepels die uitvliegen"

Cindy Doumen, directeur sociale zaken: zette Hilde Tomsin in de bloemen: "Zij is in volle coronatijd met pensioen gegaan en toen hebben we haar niet kunnen vieren. Hilde ging in 1988 aan de slag bij de stedelijke dienst Welzijn. In 2005 zorgde mee voor het Seniorenhuis De Piepel. Zij is een supervrouw die meer dan 100 vrijwilligers wist aan te trekken. In 2014 werd DC De Piepel erkend als lokaal dienstencentrum. In 2020 moest De Piepel dicht door corona, maar Hilde kwam met corona-proof initiatieven. We danken haar voor 34 jaar inzet en engagement". 

Hilde Tomsin

Josette Morrhey werd ook gehuldigd. Zij begon indertijd als SIF-medewerkster. en nadien stond ze in voor de administratie van de dorpsrestaurants. Intussen is Josette ook met pensioen

Het team van DC De Piepel

De Aa Piepele zorgden voor de muzikale animatie, Deze Tongerse praatgroep vergadert elke maandag in DC De Piepel om het Tongerse dialect niet verloren te laten gaan

10-daagse Geestelijke Gezondheid

Vandaag is de 10-daagse Geestelijke Gezondheid van start gegaan. Hiervoor werken Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren samen. 

Elk van deze gemeenten koos voor een apart initiatief. 
Tongeren mocht de spits afbijten met een educatief toneelstuk. Deze namiddag werd in cc De Velinx het stuk 'Geluk op grootmoederswijze 'opgevoerd door De Letterhoutemse Toneelgroep. 
Tijdens de opvoering gaven de acteurs tips mee om gelukkiger te zijn. Ze sloten af met: "Blijf fit en gezond in je hoofd". 

* 04 oktober: in 't Paenhyis in Riemst een infosessie rond Hartcoherentie, om 19u30
* 5 oktober: in 't Fabriek in Hoeselt: een workshop 'Geluk zit in een klein driehoekje' voor jongeren van 16 - 25 jaar, om 14u
* 06 oktober: in LDC De Wijzer in Bilzen workshop 'De kracht van het ouder worden,' om 19u
* 12 oktober: in Hoeneveldje1 in Voeren workshop voor kinderen van 2e - 6e leerjaar, om 14u

Scholenveldloop '22

Vandaag was er weer een scholenveldloop in stadspark De Motten, een initiatief i.s.m. Move, atletiekclub ADD en de stedelijke Sportdienst. 

Voormiddag hebben de 2.155 leerlingen van alle Tongerse basisscholen deelgenomen. Ze moesten een parcours van 800 m afleggen achter voorlopers. 
Namiddag was het de beurt aan de secundaire scholen. Viio, Pibo, Sibbo en het Atheneum Tungrorum waren van de partij met in totaal 725 leerlingen. 

"We hebben ditmaal voor een nieuw parcours gekozen, niet meer enkel op en rond de atletiekpiste, maar ook op het grasveld in het park en dat is heel goed meegevallen", wist Marina Huybrechts (Sportdienst). Leden van de Seniorensport zorgden voor de begeleiding. 

Na elke categorie volgde een podiumceremonie waarbij de top 3 een medaille kreeg, een appel uit de veiling van Borgloon en een kortingsbon van schoenen Torfs. 
Sportschepen Patrick Jans mocht de medailles uitreiken

Sabrina is de weekwinnaar

Sabrina Bils (50) uit Zepperen is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. De uitreiking vond voor de  tiende keer plaats bij Lingerie Silhouette (Maastrichterstraat).

Sabrina is er een vaste klant

Containerpark dicht door obus

Deze voormiddag werd het containerpark op Overhaem anderhalf uur afgesloten omwille van een obus.
Een bezoeker had om 09u een oude obus in de container voor metalen gedropt. 
De  medewerkers van Limburg.net hebben de politie gecontacteerd en die hebben de toegang afgesloten. 
medewerkers van de ontmijningsdienst DOVO zijn langsgekomen, maar het bleek om een ongevaarlijk projectiel te gaan

Workshop Antiekmarkt

Om de Antiekmarkt een extra boost te geven organiseerde de stad deze avond een workshop voor de vaste standhouders. Hiervoor werd beroep gedaan op 'De Profploeg'.
Gentenaar Tim Synaeve leidde de avond. Samen met de standhouders ging hij op zoek naar de pijnpunten en de troeven van de Antiekmarkt.
De reacties zullen in een actieplan worden opgenomen. 

Het Gesproken Boek Limburg stopt na 47 jaar werking.

De laatste bladzijde van het Gesproken Boek Limburg is omgeslagen. Het boek is uit. Het is een enorm lijvig boek geworden. Vorige zondag kwamen Raymond Schoenaerts samen met de lezers een laatste maal samen om terug te blikken op bijna een halve eeuw vrijwillige inzet voor blinden en slechtzienden.

Het begon allemaal in 1976. Toen klopte E.H. Knaepen bij Raymond Schoenaerts en Mariette Lousbergh aan met de vraag om “Het gesproken boek Limburg” te organiseren. De bedoeling was dat vrijwilligers boeken zouden komen inlezen voor blinden en slechtzienden. Mariette en Raymond zeiden volmondig ja en stelden hun professionele opnamestudio ter beschikking.

De eerste vrijwilligers werden na een stemtest geselecteerd. En vanaf dan was het een komen en gaan in de Kennedylaan 8. Mannen en vrouwen kwamen van overal uit Limburg op een afgesproken dag en uur, met een boek onder de arm naar de studio.

Een goed uur later, en voor sommigen 2 uren later, zat de leesbeurt er op. De ene keer kwam de lezer blij en voldaan naar buiten. Het inlezen was vlot gegaan. De andere keer was de lezer ietwat bedrukt, omdat hij te vaak struikelde over een of ander woord, of de intonatie was niet je dat, of hij moest te vaak zinnen herlezen.

Bij elke leesbeurt was er één iemand altijd : Mariette Lousbergh. Want zij zat aan de knoppen. 30 jaar lang, elke week opnieuw, twee volle dagen van 9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds en een volledige zaterdagvoormiddag. In 2006 werd haar werk overgenomen door Raymond Schoenaerts. Hij bleef dat doen tot juni 2020. Samen zorgden ze ervoor dat er een band was tussen al die vrijwillige lezers.

Eén keer in zijn geschiedenis, gedroeg Het Gesproken Boek Limburg zich als een echte vereniging. Iedereen zette in 1995, naast de normale leesbeurten, zijn schouders onder het project “Kleuren”. Het idee was : we maken een musical met als titel “Kleuren” gebaseerd op het boek “het meisje dat de zon niet zag” van Gerda van Cleemput. Wij brengen zo Het Gesproken boek in de belangstelling en met de inkomgelden én de gelden van de sponsors kopen we geluidsmateriaal voor de hoofdzetel van Blindenzorg Licht en Liefde. Met vele helpende handen slaagden ze erin om Kleuren in 4 volle culturele centra (Tongeren, Hasselt, Bilzen en Sint Truiden) op te voeren. Na afloop konden Het Gesproken Boek Limburg voor meer dan 700.000 Belgische Frank geluidsmateriaal overhandigen aan Varsenare.

Of je nu 10, 20, 30, of meer jaren boeken inlas, ieder heeft op zijn manier bijgedragen aan de uitbreiding van de gesproken bibliotheek. Via luisterpuntbibliotheek.be worden deze boeken beluisterd in heel Vlaanderen. In totaal leverde het Gesproken Boek Limburg 1.566 boeken af. Deze staan borg voor 19.756 uur luisterplezier. Hiervoor werd door de 116 lezers gratis en vrijwillig samen 24.695 uur ingelezen. Dat staat gelijk met meer dan 8,5 jaren lang gedurende 8 uur per dag inlezen. Een resultaat om terecht fier op te zijn.

bijdrage: Peter Bruggen

Gemeenteraad september '22

Vanavond vond de gemeenteraad terug plaats in DC De Piepel. 

De mondelinge vragen van de raadsleden zorgden voor gespreksstof:

* Eugène Van Den Rul (VB) beweerde dat de Voedselbank regelmatig zuivelproducten verdeeld waarvan de versheidsdatum al een hele tijd verstreken is: "De mensen worden er zieker van. Kan de stad geen ambtenaar sturen om steekproeven te doen", vroeg hij zich af. Schepen Schouterden antwoordde dat de stad hier niets mee te maken heeft: "De producten komen van de Europese voedselban en ik heb hierover nog nooit een klacht kontvangen".

* Lucienne Castermans (Groen) .stelde voor om een gemeenschappelijke werkplaats voor thuiswerkers in te richten. Ze wilde ook wten of inwoners die in armoede leven, bij het OCMW terechtkunnen wanneer ze hun hoge energiefactuur niet kunnen betalen. "Het OCMW heeft 55.000 euro subsidies gekregen voor ondersteuning van personen met een hoge energiefactuur, maar tot nu toe hebben we nog geen aanvraag ontvangen". 

* Patrick Leenders (N-VA) eiste uitleg over de opgedoken problemen bij het innen van de Leegstandsbelasting: "In de Maastrichterstraat staan winkelpanden al meer dan 10 jaar leeg, zonder dat er iets beweegt. Er zou gedurende 8 jaar geen belastingkohieren verstuurd zijn? De verjaringstermijn is hiermee overschreden. Je kan maar 5 jaar teruggaan". Schepen Stassen gaf een uitgebreid antwoord en bezorgde Leenders lijsten met het aantal leegstaande panden en het aantal verstuurde kohieren. De geleden schade voor de stadskas bedraagt bedraagt 2.5 mio  euro. De uiteindelijke schade zal niet deze omvang hebben door o.a. geschrapte panden en vrijstelling van heffing. Eind juli zijn we gestart met het verzenden van de aanslagbiljetten 2018 en 2019. Die van 2020 vertrekken eerstdaags en dan volgen 2021 en 2022.We zien dat er ondertussen betalingen gebeuren door belastingplichtigen en via notarissen. In het geval van belastingplichtigen die de leegstand niet aangepakt hebben, zullen we tot het uiterste gaan om de openstaande bedragen maximaal te innen en in te vorderen. We ontvingen ook bezwaren die gegrond blijken te zijn en die zullen uiteraard aanvaard worden. Gelet op het geheim van het lopende onderzoek, kan ik niet meer uitleg geven aan de gemeenteraad”, besloot de schepen.

* Raadslid Niels Vandeweyer (N-VA) haalde de overlast en de gevaarlijke situatie aan van de collectorwerken in Diets-Heur. Schepen Vanvinckenroye begreep zijn bezorgdheid en beloofde contact op te nemen met de aannemer

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google