Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuwe fietsoversteekplaats aan T-Forum en richting Klein Veldje

AWV gaat een nieuwe fietsoversteekplaats in twee richtingen aanleggen op de Luikersteenweg (N20) ter hoogte van de inrit van T-Forum. Vanaf daar kan men ook fietsen richting de sportterreinen van Klein Veldje. De werken starten op maandag 20 november en duren tot begin december.

Wat veranderen we?

 • Om de veiligheid voor fietsers te verhogen naar drukbezochte locaties zoals de doorsteek naar de sportterreinen van Klein Veldje en T-Forum komt er een oversteekplaats voor fietsers.
 • Het sluit aan op een stuk dubbelrichtingsfietspad op de Luikersteenweg en naar de doorsteek naar Klein Veldje dat eerder dit jaar werd gerealiseerd.
 • De afslagstrook naar T-Forum komende uit Tongeren krijgt een hoger verkeersplateau. Die moet de snelheid van het aanrijdend verkeer beperken

  Welke hinder kan u verwachten?
  • Het fietspad aan de zijde van T-Forum is afgesloten tijdens de werken. Fietsers rijden tijdelijk in 2 richtingen op het fietspad aan de overkant.
  • T-Forum blijft bereikbaar tijdens de werken.
   In de week van 20 november: rijdt het verkeer komende uit de richting van Tongeren tijdelijk via het verkeerseiland. Let ter plekke op de signalisatie.

Autodelen

De Stad start met autodelen. Voorlopig zijn er 2 wagens beschikbaar; een elektrische Peugeot 208 en een benzine Citroën C3. Ze staan opgesteld op de parking achter het Stadsarchief. 

“Bewoners die niet elke dag gebruik maken van de wagen kunnen in Tongeren een auto uitlenen via het autodeelsysteem Cambio,” zegt Patrick Dewael, burgemeester. “Cambio autodelen valt best te vergelijken met een uitleendienst, maar dan niet voor boeken of DVD’s, maar voor auto’s. Wie bij Cambio aangesloten is, kan een auto reserveren voor de periode dat hij/zij er één wil, op het moment dat hem/haar het best uitkomt.”

Een Cambio-gebruiker betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoeft men zich niks aan te trekken, Cambio zorgt voor alles. Kortom: ideaal voor wie weinig rijdt... of als alternatief voor de vaak minder gebruikte 2e wagen.

Geert Gisquière (Cambio autodelen Vlaanderen): “Cambio is financieel echt interessant voor wie minder dan 11.000km per jaar met de wagen rijdt. Brandstof, pechverhelping, verzekering: bij Cambio is alles in de prijs inbegrepen. Kijk even op de kilometerteller van je auto en maak de berekening. Rij je weinig, dan zal je snel zien dat autodelen je heel wat geld kan besparen. Of misschien vormt Cambio wel een interessant alternatief voor de 2e wagen in het gezin? Meer dan 65.000 mensen zijn al van de voordelen overtuigd in België, we hopen dat ook de inwoners van Tongeren enthousiast zullen gebruik maken van deze gedeelde auto’s.”

Patrick Jans, schepen van Milieu: “Wie in Tongeren wil autodelen, kan terecht op de bovengrondse parkings langs het AC Praetorium en stadsarchief, gelegen in de Vermeulenstraat. Er wordt gestart met 1 elektrische en 1 brandstof (benzine) deelwagen, met de bedoeling dit aanbod verder uit te breiden in functie van het gebruik. De stad ondersteunt deze dienst. Het initiatief komt immers tegemoet aan de lokale parkeerdruk (één Cambio-wagen vervangt immers minstens 8-13 particuliere wagens in de buurt) en draagt mee een steentje bij tot het milieu. De deelwagens zullen ook gebruikt worden door personeel van de stad Tongeren, wat ons ertoe in staat stelt om het huidig leasingcontract voor vier dienstvoertuigen, dat in 2024 afloopt, te wijzigen naar een leasing van twee voertuigen.”

Cambio autodelen in Vlaanderen/België

Cambio biedt haar diensten al aan in 80+ steden en gemeentes in Vlaanderen. Meer en meer mensen ontdekken de voordelen van een systeem als Cambio en de groep gebruikers groeit dan ook voortdurend aan. De kaap van 68.000 gebruikers in België werd dan ook al ruimschoots overschreden. In totaal hebben zij ca 2.400 deelauto’s tot hun beschikking.

Hoe werkt Cambio autodelen?

Wie aansluit bij Cambio krijgt toegang tot het Cambio-wagenpark en dit voor alle deelwagens in heel België. De gebruiker reserveert de auto van zijn/haar keuze waar hij/zij dat wenst.

Reserveren kan dag en nacht via de CambioApp, via de website of telefonisch. De auto kan zowel voor korte tijd (een uur) als een langere periode (een dag, een week of langer) ontleend worden. De gebruiker haalt de auto af aan zijn standplaats en brengt hem daar terug aan het einde van de rit. Afhalen en terugbrengen kan de klok rond, zeven dagen per week. Openen van de wagen gebeurt met de CambioApp.

Gebruikers betalen een beperkt maandelijks abonnement (4, 8 of 22 euro – formule op ieders maat) en betalen verder enkel in functie van hun gebruik. Wie veel rijdt betaalt wat meer, wie een maand nauwelijks rijdt betaalt enkel het abonnement en die ene of paar ritten. Alle kosten zitten in de prijs inbegrepen (verzekering, brandstof!, …), vaste kosten vallen weg.

Proefaanbod

Inwoners van Tongeren die nu aansluiten bij Cambio kunnen beroep doen op het proefaanbod dat Cambio samen met de gemeente aanbiedt. Dankzij dit proefaanbod betalen zij geen instapkosten
(waarde: €35) en kunnen zij het systeem dus gemakkelijk uittesten.
Kortingscode TONGERENDEELT23 – enkel voor inwoners van Tongeren en geldig tot 31/12/2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over Cambio autodelen kan men terecht bij Cambio op nummer 09 242 32 15 of op www.cambio.be .

Inwoners van Tongeren kunnen ook langskomen op een infomoment op maandag 4 december om 19.30 uur in de Ambiorixzaal van het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.
Inschrijven via https://cambio.be/tongeren – deelname gratis en vrijblijvend.

Wijziging rijrichting Tongeren-centrum

Vanaf maandag 20 november tot begin januari 2024 gaat de aannemer het kruispunt van de Maastrichtersteenweg (N79) met de Elderseweg vernieuwen. Dat kruispunt is dan afgesloten voor alle verkeer. Daardoor rijdt het verkeer richting Tongeren-centrum in één richting via de Maastrichtersteenweg. De omleiding via Hazelereik en Elderseweg vervalt.

De vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) verloopt volgens plan.

 • Om vanaf maandag 20 november het kruispunt met de Elderseweg te kunnen vernieuwen, wordt die aantakking afgesloten tot na het winters bouwverlof.
 • Daardoor rijdt het verkeer richting Tongeren-centrum opnieuw via de Maastrichtersteenweg zelf, zonder de omleiding via Hazelereik en de Elderseweg.

Omwille van de werken is tot het jaareinde de voetgangerstunnel onder de sporen vanaf het pleintje aan de Elderseweg afgesloten. Voetgangers volgen een korte omleiding via de Jaminéstraat en het Stationsplein.

Op het kruispunt met de Elderseweg komen:

 • fietsoversteekplaatsen met middeneilanden waar fietsers veilig in 2 tijden kunnen oversteken.
 • Het pleintje tegen de sporen krijgt een groene inrichting en een fietsenstalling.
 • Het gaat niet meer mogelijk zijn om vanaf de Maastrichtersteenweg rechtsaf te slaan naar de Elderseweg.
 • In die weg worden fietssuggestiestroken voorzien.

  Daarna start de volgende fase tussen de Elderseweg en de Sint-Antoniusstraat, vervolgens tot aan Hazelereik en ten slotte tot aan de Eerste-Meistraat, zo'n 2 kilometer verder. Daar zouden de werken afgerond zijn in het najaar van 2024, mits gunstige weers- en werfomstandigheden. Door in verschillende fases te werken, proberen het agentschap en de aannemer de werken voor de omgeving te milderen.

Natalie is de weekwinnaar

Natalie Vanhees (48) uit Tongeren is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. De uitreiking vond al voor de vijfde keer plaats bij damesboetiek Ellen (Maastrichterstraat).

Natalie kocht er een kleed en een golf

Budget 2024

In het stadhuis werd namiddag het budget voor 2024 toegelicht dat dinsdag tijdens een extra schepencollege werd goedgekeurd. Het budget zal voorgelegd worden op de gemeenteraad van december. Dit is de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Koningsdag '23

Vandaag wordt Koningsdag, het feest van de Dynastie, gevierd. 

Om 11u was er een Te Deum in de basiliek met eredeken Rik Palmans
Hij verwelkomde de burgemeester en schepenen, de raadsleden, de vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de militairen, politie en brandweer, de vaandeldragers en de leden van de vaderlandslievende verenigingen. "Koningsdag is voor land en volk, voor allen ie ons regeren, voor hen die ons besturen". 

In het stadhuis verzorgde burgemeester Patrick Dewael de gelegenheidstoespraak. "België is sinds 21 juli 1831 een monarchie, toen legde Koning Leopold I de eed af. Koning Filip is sinds 2013 de 7de Koning der Belgen. Onze Koninklijke familie is een goed geoliede machine. Iedereen heeft zijn of haar taken". De burgemeester gaf een overzicht van hun recente activiteiten tijdens de maand oktober. Hij  verwees naar de website Monarchie.be. 

" Eén ding is zeker; de Koninklijke familie heeft het beste voor met dit land. Zij verdedigt met vuur en passie het imago van België in binnen- en buitenland. De Koning is het cement van ons land".
Dewael blikte ook terug  op het overlijden van Koning Boudewijn, 30 jaar geleden: "Ik wil zijn woorden herhalen: er is nog steeds zoiets als een Belgisch gevoel. Dit land is complex, maar toch nog steeds één van de beste landen om in te leven. 'Tous ensemble' dragen wij bij aan het succes van de nv België? Ook hier in de eerste stad van het land". 

Infoavond tegen woninginbraken

De dagen zijn al korter en donkerder, en helaas is dit de tijd van het jaar waarin woninginbraken vaker voorkomen. Maar we zijn hier om te helpen! De stad Tongeren en de politie Tongeren-Herstappe organiseren samen nog een laatste gratis infoavond over inbraakpreventie.

Kom langs en leer van een professionele preventieadviseur!

Ontvang waardevolle inzichten en tips om je woning te beveiligen en inbraken te voorkomen.

Ontdek de voordelen van Whatsapp Buurtpreventienetwerken, een gemeenschapsinitiatief dat de veiligheid van je buurt bevordert.

14 november: Zaal De Meir (Henis) om 19 uur

Laat ons weten of je erbij zult zijn via www.tongeren.be/infoavond-inbraakpreventie

#TongerenVeilig #Inbraakpreventie #SamenSterk


Tongenaar staat op longlist voor de 'Klasseprijs'

SciMingo vzw organiseert jaarlijks de Vlaamse Scriptieprijs. De Klasseprijs is hiervan een deelprijs voor scripties over onderwijs. Met de wedstrijd wilt de organisatie sterke scripties redden van hun lot uit het digitaal archief door ze onder de aandacht te brengen van de pers. Hiervoor moeten de afstuderende studenten een journalistiek artikel schrijven over hun thesis. De bedoeling is om hun lijvige werk begrijpbaar te maken voor het brede publiek. 

Alexander Ghysens
(KU Leuven) uit Tongeren haalt met zijn scriptie de longlist van Klasse uit 65 inzendingen.
Als student Master Geschiedenis nam Alexander de waardering van de leerkracht in België onder de loep. Hij dook in de ervaringen van leerkrachten die actief waren in de jaren ’50 tot het dynamische begin van de 21ste eeuw: 'De Waarde van Waardering: Onderzoek naar de ervaringen van waardering van leerkrachten in het secundair onderwijs in België van 1958 tot 2008'

Zo tracht hij de langetermijneffecten van de veranderende omstandigheden op het welzijn van leerkrachten in kaart te brengen.

Vacaturebericht Limburg: 8 op 10 vacatures die VDAB Limburg ontvangt, zijn knelpuntberoepen

De Limburgse vacaturecijfers van oktober 2023 zijn gepubliceerd op de VDAB-site.

In oktober 2023 werden in Limburg 2.785 vacatures gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 11,1% minder dan in oktober 2022. Het aantal vacatures een jaar geleden was wel heel hoog.

In de voorbije twaalf maanden werden 37.980 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB via het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendkrachten (NECzUR). Dit is 13,8% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Joris Philips, directeur VDAB Limburg: "8 op 10 vacatures die VDAB Limburg ontvangt, zijn knelpuntberoepen. Het aantal ontvangen vacatures daalt, maar toch koelt de markt nog niet af. De Limburgse arbeidsmarkt is krapper dan het Vlaams gemiddelde. Wil je als bedrijf de match maken, dan moet je elk talent kansen geven. Ook zij wiens Nederlands nog niet top is. Vandaag stellen we echter vast dat men in 7 op 10 vacatures een goede of zelfs zeer goede kennis van het Nederlands vraagt. Wil je vacatures invullen, dan moet je hier rekening mee houden en een ondersteunend taalbeleid op de werkvloer invoeren."

Snelbalies in Praetorium leveren op enkele maanden al meer dan 10.000 producten af

De snelbalies in het AC Praetorium blijken buitengewoon succesvol met meer dan 10.000 afgehandelde producten in amper enkele maanden tijd.

In april van dit jaar startte de stad Tongeren met een nieuwe dienstverlening op het gelijkvloers van het AC Praetorium. De snelbalies zijn bedoeld voor eenvoudige en snelle dienstverlening, waarbij bezoekers zonder afspraak er terechtkunnen voor een breed scala aan producten, waaronder het afhalen van rijbewijzen, identiteitskaarten, reispassen. Ook de verkoop van de kermisbandjes werd dit jaar op die manier georganiseerd.

Burgemeester Patrick Dewael benadrukt het belang van dit initiatief: "Sinds de introductie hebben we maar liefst 10.385 afgehandelde activiteiten geregistreerd. Dit indrukwekkende aantal weerspiegelt onze voortdurende inzet om de stad Tongeren toegankelijker en bereikbaarder te maken voor alle inwoners. We zijn vastbesloten om altijd de meest efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening te bieden, en dit initiatief heeft hier aanzienlijk aan bijgedragen."

Naast deze vernieuwde dienstverlening blijft de stad ook werken op afspraak, wat medewerkers de mogelijkheid biedt zich grondig voor te bereiden. Als gevolg van de toegenomen documentafhandeling aan de snelbalies zijn wachttijden aanzienlijk verminderd. Bij de dienst Bevolking en de dienst Burgerlijke Stand kunnen inwoners vaak nog dezelfde dag terecht. Alleen bij de dienst Vreemdelingenzaken kan het, afhankelijk van het gekozen product, soms nog ongeveer twee weken duren, vooral voor de opstart van vreemdelingendossiers.

Daarnaast zet de stad sterk in op digitalisering voor de burgers die hiervoor kiezen. Via het thuisloket op de website kunnen inwoners 24/7 met enkele muisklikken een breed scala aan zaken regelen, aanvragen indienen of informatie doorgeven. Dit betekent dat inwoners zich niet langer hoeven te bekommeren om de openingstijden van stadsdiensten en onnodige verplaatsingen kunnen vermijden.

De stadsapp biedt eveneens tal van mogelijkheden voor Tongenaren die graag hun zaken vanuit huis willen regelen.

“We blijven ons inzetten voor een klantgerichte benadering en bieden verschillende contactmogelijkheden, zowel fysiek als digitaal. Ons uitgangspunt is dat mensen zelf kunnen kiezen op

welke manier ze contact willen opnemen met de stadsdiensten, of het nu via het thuisloket, de telefoon, online of persoonlijk aan het loket is” besluit burgemeester Dewael

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google