Tongeren vandaag

Nieuws

't Reepje huldigt MOS-ploeg

In de vrije kleuterschool 't Reepje in Overrepen werd deze voormiddag de MOS-ploeg gehuldigd. Een 14-tal vrijwilligers uit het dorp trekken elke laatste vrijdag van de maand door het dorp om zwerfvuil op te ruimen. Hun beloning schenken ze elk jaar aan de kleuterschool. 

De kleuters hadden een versje ingestudeerd en een kado gemaakt met keien op een plankje.

Daarnaast hadden ze confituur gemaakt van zelfgeplukte aardbeien. 

Karel (MOS-Limburg) kwam langs met een feesttaart omdat 't Reepje 1 van de 20 beste MOS-scholen in Limburg is. 

"We hebben dit schooljaar rond het thema 'Afval' gewerkt. De kleuters zijn mee zwerfvuil gaan ruimen en we hebben een 'Afvaldetective' in de  klas", vertelde schoolhoofd juf Goele. 

Zondag 26 juni is het Molendag Limburg

Zondag 26 juni is het weer Molendag Limburg. In Tongeren kan je zondag een bezoek brengen aan de Motmolen (Dijk 116).

De Motmolen is dan vrij toegankelijk tussen 10 u en 17 u.

De Motmolen is een buitenbeentje in het Limburgse molenbestand. Het 6,6 m grote Sagebien-waterrad, met 60 schoepen, dreef de waterpompen aan waarmee tussen 1905 en 1978 drinkwater naar de Tongerse watertorens werd gepompt.

Na drie jaar onderbreking kan je op 26 juni weer terecht voor een bezoek aan dit unieke beschermde monument!

Laadpalen voor elektrische fietsen

De stad heeft i.s;m. Fluvius op 8 locaties in het centrum een laadpaal voor elektrische fietsen, scooters en scootmobielen geplaatst. 
Elke paal is uitgerust met 4 stopcontacten. Het opladen is gratis. Gebruikers moeten wel de eigen laadkabel voorzien. 

De stad Tongeren zet volop in op de fiets als alternatief vervoersmiddel. Eén van de verklaringen voor een toename in het gebruik van de fiets is de opkomst van de elektrische fiets. Om hier verder op in te spelen plaatste de stad Tongeren op het openbaar domein in het stadscentrum bijkomende fietsoplaadpalen. Op het Hospitaalplein en het Botenhuis (stadspark De Motten) stond al een laadpaal.

Patrick Dewael, burgemeester: “Het totale energieverbruik moet ook de komende jaren blijven dalen. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Als lokaal bestuur staan we immers dicht bij de bevolking en hebben we dus ook belangrijke sleutels in handen om een draagvlak te creëren en zo deze transitie aan te houden.”

Locaties laadpalen, in het centrum ter hoogte van:
- het Hospitaalplein
- het Botenhuis stadspark De Motten
- de fietsbeugels op de Grote Markt (Belfius)
- de fietsbeugels op de Grote Markt (Century 21)
- de fietsstalling aan het archief (AC Praetorium)
- de fietsbeugels in de Nieuwstraat, aan de kruising met de Sint-Truiderstraat
- de Veemarkt (tussen twee boomvakken)
- de Moerenpoort (langs het wandel- en fietspad)

“Elektrisch fietsen wint aan populariteit, zowel voor recreatief fietsen als voor het woon-werkverkeer. Het is niet alleen interessant voor de mobiliteit, maar zeker ook voor het milieu en de gezondheid. Daarom dragen wij als gemeente ons steentje bij om elektrisch fietsen te stimuleren. En dat willen we onder meer doen door de nodige voorzieningen toegankelijk te maken. We hopen hiermee niet enkel het fietstoerisme te stimuleren, maar we denken hiermee ook lokaal heel wat mensen te activeren,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

BikeShop Tongeren is failliet

BikeShop aan de Luikersteenweg is failliet. 

Je kon er terecht voor de aan- & verkoop, onderhoud & herstellingen van Scooters-Quads-(Cross)-Motoren-Pit- & Funbikes

Roxanne is de weekwinnaar

Roxanne Vanderstraeten (32) uit Ketsingen is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op.

De uitreiking vond al voor de 8e keer plaats bij 'Huize Puck' (Maastrichterstraat)

Roxanne gebruikt haar Ambi.pas al van in het begin

Het vaandel van de harmonie van Vreren

Vandaag schonk de familie Wathiong aan het stadsarchief het vaandel van de harmonie Sint-Medardus van Vreren.
Het vaandel, dat laatst gedragen werd door Maurice Wathiong (zijn kepie zie je links op de foto), verwijst naar de oprichting van de harmonie: 1848. Het vaandel zelf is waarschijnlijk van jongere datum (na WO I?).

In het fotoboek, dat in 2004 over Vreren werd uitgebracht, staan ook enkele groepen muzikanten met een vlag afgebeeld, maar dat is die van de fanfare die van iets latere datum is (opgericht rond 1880). De fanfare was wel deel van de harmonie (de muziekmaatschappij Sint-Medardus), net zoals ook de toneelkring die werd opgericht in 1913.

bron: Stadsarchief

Blokkaars '22 in basiliek

Blokkaars

Tijdens de blok brandt er ook dit jaar weer een kaars in de Basiliek aan het beeld van O.-L.-V. voor de studerende jeugd.

We bidden voor de leerlingen dat ze moed zouden hebben bij het studeren en rustig zouden blijven bij het maken van hun examens.

Het studeren zullen ze natuurlijk zelf moeten doen. (Jos Collaer)

Praatcafé in kazerne

Vanavond was er een praatcafé in de Ambiorixkazerne, een initiatief van Anne-Lize Stassen (CoCoun consulting)

Sint-Kristoffelbedevaart in Henis

Deze avond was er de jaarlijkse Sint-Kristoffelbedevaart in Henis. 

Om 18u was er een mis en aansluitend werden aan de kerk fietsers en andere voertuigen gezegend

Bouwgrond met restanten ingestort kloostergebouw-Plein 17 verkocht

Het voormalige kloostergebouw op de Plein is verkocht. De nieuwe eigenaar (Q Living) uit Sint-Truiden gaat er een blok voor residentieel wonen optrekken. De kapel blijft behouden. 

Het in 2015 gedeeltelijk ingestorte kloostergebouw gelegen Plein 17 in Tongeren Centrum is vandaag verkocht aan ontwikkelaar Q living. Het klooster werd als erfgoedobject opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Q living zal overleggen met de verschillende instanties (Stad Tongeren, Monumentenzorg…) om een kleinschalig residentieel project te realiseren met respect voor het historisch kader van het voormalige klooster en de mooie stad Tongeren.

Op 10 februari 2015 stortte tijdens verbouwingswerken het overgrote deel van het pand gelegen Plein 17 in. De restanten van het gebouw waren instabiel en de kans op verdere instorting was groot. Het pand werd daarom gedeeltelijk gesloopt, met het oog op het in stand houden van een beschermd stadsgezicht.

In mei 2016 startte het Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren op basis van het decreet onroerend erfgoed de procedure tot onteigening van het onroerend goed. Na het doorlopen van de onteigeningsprocedure werd het AGB eind 2020 eigenaar.

Onder meer omwille van het belang van de site in het stadscentrum werd het onroerend goed in het najaar van 2021 door het AGB Tongeren overgedragen aan de stad Tongeren, zodat de stad de bouwgrond en de restanten van het kloostergebouw in de markt te koop zou kunnen aanbieden met als voorwaarde de heropbouw en het herstel van cruciale erfgoedelementen in overleg met de dienst Erfgoed.

De Gemeenteraad besliste in september 2021 het goed te verkopen via Biddit. Een eerste verkoopronde leverde geen resultaat: enerzijds omwille van de verplichting tot wederopbouw en anderzijds de te hoog geschatte minimumverkoopprijs. Geen verkoop betekent onvermijdelijk ook dat het beschermde stadsgezicht verdwijnt. Daarbij komt dat de site in het hart van het historisch centrum er vandaag troosteloos uitziet. De gemeenteraad besliste in april 2022 daarom om de minimumverkoopprijs te verlagen tot 94.500 euro. Deze prijs stemt overeen met de initiële schatting op basis waarvan de onteigeningsprocedure opgestart werd.

Plein 17 werd opnieuw te koop aangeboden via Biddit en vond een koper. Vandaag werd de akte van toewijzing ondertekend. De koper is Q living. De koper verwerft het goed voor de prijs van 95.500 euro.

Q living is de ontwikkelaar die eerder ook al het bekende pand Le Dôme in de Hondsstraat renoveerde en herbestemde tot woningen. Ook dit pand werd gerenoveerd na een onteigeningsprocedure opgestart door de stad (via het AGB).

Beide voorbeelden tonen aan dat het instrument onteigening werkt om te komen tot de ontwikkeling van bepaalde verwaarloosde sites.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google