Tongeren vandaag

Nieuws

Viio steunt Sint-Vincentius

Ook in coronatijden gaat het leven van armoedebestrijding en acties daaromtrent door. Dit schooljaar hebben de 3-de jaars leerlingen van VIIO weer een inzamelactie gehouden ten voordele van Sint-Vincentius.

Zij brachten een hoeveelheid onderhoudsproducten, hygiëneproducten en lang houdbare etenswaren samen.

Deze inzameling was het sluitstuk van een infomoment rond armoede met een bezoek aan de Vincentius-lokalen tijdens de week van de armoede half oktober.

Elianthe is de weekwinnaar met Ambi.pas

Elianthe Chasseur (80) uit Tongeren is de weekwinnaar met de Amb.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op.

De uitreiking vond al voor de 7de keer plaats bij pralinewinkel 'Huize Puck' (Maastrichterstraat).

Echtgenoot Vic kocht er zaterdag pralines voor haar verjaardag.

Een hommage aan barones Marie-Claire Leonard

Het Vermeylenfonds Tongeren bracht vanavond in cc de Velinx een hommage aan barones Marie-Claire Leonard (83). Zij is hiermee de 17de in de eregalerij. 


De presentatie was in handen van Diane Reggers

De laureate is een boegbeeld van het integratiewerk. In 1964 lag ze aan de basis van de Provinciale Onthaaldienst voor gastarbeiders, later herdoopt in het Provinciaal Integratiecentrum. 
In 2002 was ze pionier van het Lokaal Overleg Platform Tongeren Basisonderwijs. 
In 2015 werd deze 'moeder van de migranten' door koning Filip tot Barones verheven. 

De muzikale omlijsting was ook nu weer weggelegd voor het Harmonieorkest De Volksgalm o;l.v. Frenk Rouschop. Het Gender Mijnwerkerskoor moest forfait geven omwille van corona. Drie leden waren toch afgezakt naar cc de Velinx samen met hun pianist Willy Appermont . Ze overhandigden Marie-Claire een cd en boek Het leven van de koolputters. in de cités. 

Voorzitter Erwin Wagemans bracht een eerbetoon aan de overleden (bestuurs)leden: Robert Christaiens (erevoorzitter); Justin Fransen; Jean Poismans; Stefan Maes; Elfi Vermeylen ( familie van August Vermeylen) en Christian Everars. 
"Met de keuze van Marie-Claire als Markante Tongenaar' was iedereen meteen akkoord", vertelde Erwin. Jij zorgt tweemaal voor een primeur. Uw voorgangers komen allemaal uit de kunstwereld. Maatschappelijk-sociaal ben jij de eerste. En jij was al een Markante Sluizenaar. Van ons krijg je het hoogste cijfer als Markanta Tongenaar.
De laureate bleef zoals steeds bescheiden: "Ik heb mijn werk gedaan. In 1964 heb ik een opdracht gekregen. Ik heb een heel goed team rond mij gehad. Ik blijf een echte Sluizenaar", besloot Marie-Claire. 

De opbrengst van de avond (1.000 euro) werd geschonken aan de Parkinsonliga waar Marie-Claire bestuurslid van is. Ze werd tot 'Meter' gekroond. 

De Parkinson Liga Zuid-Limburg werd in 2018 door huisarts Dr. Lambié opgericht. Vandaag telt de vereniging 130 leden. Ze houden een maandelijkse bijeenkomst

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) is ook nog langsgekomen om Marie-Claire te huldigen: "Ik kom deze Limburgse grande dame in de bloemen zetten. Na anderhalf jaar zijn we de pandemie beu, maar wegkijken is geen optie. Dit virus drijft ons tot het uiterste. Het virus is taai, maar wij zijn veel taaier. Uw geschiedenis en verdienste zijn meer bekend. Uw strijd deel ik. Het is een warme en menselijke geschiedenis. Onder de Limburgse grond was iedereen hetzelfde. Mijn vader was een mijnwerker en heeft ons vanuit Marokko naar Limburg gebracht. Jij voerde strijd voor verbinding en solidariteit. de wereld heeft meer Marie-Claires nodig!"

Ref in One Day-opleiding

Zaterdag wordt bij Sportoase een opleiding 'Ref in One Day' georganiseerd. Deelnemers kunnen er aspirant-ref worden. Kandidaat-scheidsrechters worden voorbereid voor de arbitragewereld. 

Geïnteresseerden kunnen mailen naar carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be. 

 Tijdens de ééndaagse cursus Ref in 1 day worden de spelregels uitgelegd bij een theoretische sessie. Op het veld krijgen de deelnemers tips and tricks: fluitsignaal, signalisatie, keuren speelveld, looplijnen,...

Aan het einde van de dag is er een eindexamen

7 Extra laadpalen voor elektrische fietsen

Vanaf 18 november start aannemer Jackers met het plaatsen van 7 bijkomende laadpalen voor elektrische fietsen op Tongers grondgebied.
In Totaal staan er dan 9 laadpalen in Tongeren. Vanaf december zijn de laadpalen operationeel.
Bijkomende locaties laadpalen:
- ter hoogte van de bestaande fietsbeugels op de Grote Markt (Belfius)
- ter hoogte van de bestaande fietsbeugels op de Grote Markt (Proximus)
- ter hoogte van de fietsenstalling aan het overdekte archief van het AC Praetorium
- ter hoogte van de bestaande fietsbeugels op 't Vrijthof, aan de kruising met de Riddersstraat
- ter hoogte van de bestaande fietsbeugels in de Nieuwstraat, aan de kruising met de Sint-Truiderstraat
- centraal op de Veemarkt (tussen twee boomvakken, hier komen ook bijkomende fietsbeugels)
- ter hoogte van de Moerenpoort, langs het wandel- en fietspad, hier komen ook bijkomende fietsbeugels)
De laadpalen zijn voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fietsen, hebben 4 stopcontacten en zijn duurzaam, veilig en vandalisme bestendig.

Campagne 'Ondernemen met karakter'

De stad lanceert een campagne om de lokale handel nieuw leven in te blazen. 
Hiervoor worden 3 sporen gevolgd:
- een zoektocht naar nieuwe ondernemers met karakter. Hiervoor lanceert het stadsbestuur een jaarlijkse oproep naar 3 nieuwe starters met de AmbioriX-factor, geselecteerd door een jury. Ze worden beloond met een ondersteuningspakkett.w.v. 10.000 euro.

- ondersteuning van bestaande handelaars in het kernwinkelgebied. Ze krijgen hulp in de verdere uitbouw via een aantal incentives, zoals coachingprojecten, commerciële acties en mysteryshoppers. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbetering van de beeldkwaliteit van de antiekbuurt in het onderste gedeelte van de Maastrichterstraat. Het straatbeeld krijgt een opwaardering via een subtiele facelift

- ambassadeurs van het project: deze vakkundige en klantvriendelijke ondernemers met een hart voor Tongeren belichamen de authentieke handel in het centrum. Deze eerste tien worden ieder jaar uitgebreid met een nieuwe lichting zodat finaal iedere ondernemer een ambassadeursrol vervult.

Tongeren zoekt ondernemers met de AmbioriX-factor

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van elk stadscentrum op de proef. Maar het brengt ook heel wat kansen met zich mee.

Patrick Dewael, burgemeester: “Het online shoppen kende de afgelopen jaren een fenomenale groei. Maar gelijktijdig ging samen met deze vorm van shoppen ook heel wat authenticiteit en persoonlijk contact verloren. En dat is nu net waar u en ik toch behoefte aan hebben. Daar willen we dus werk van maken. Om de stadskern nieuwe zuurstof te geven, gingen we samen met de Provincie Limburg op zoek naar het ‘DNA’ van onze stad.”

“Stadskernen moeten zich immers meer dan ooit transformeren tot bedrijvige stadskernen met een goede mix van verschillende functies zoals handel, horeca, vrije beroepen, ambachten, publieke dienstverlening, evenementen, toerisme, wonen,… Die mix zorgt voor beleving in de Limburgse stadskernen en een goed ondernemersklimaat. Om de Limburgse steden hierin te ondersteunen bieden we het innovatief en co-creatief traject Naar de Kern aan. Samen met UNIZO, externe (retail)experten, het lokale beleid en stakeholders worden de krachten gebundeld om een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern te maken. Ook in de stad Tongeren is dit traject doorlopen. We hebben hiervoor 55.000 euro vrijgemaakt,” aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Het DNA van Tongeren is karakter

Niet te verwonderen dat het DNA van Tongeren ‘karakter’ is. Net zoals onze stadsheld Ambiorix een sterke, trotse, ambitieuze en gepassioneerde persoonlijkheid was, is de Tongenaar dat ook. Gedreven en ondernemend, maar ook een tikje rebels en weerbarstig.

“Onder de noemer ‘Ondernemen met karakter’ willen we de wensen en eigenschappen van de Tongenaar linken en verbinden met onze handelaars. Bestaande handelaars zullen we met dit project extra ondersteunen, nieuwe handelaars met ‘karakter’ trekken we hiermee aan. Zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van Tongeren met ‘Kàrrëktêer’,” aldus Marc Hoogmartens, schepen van Economie.

Heeft u de AmbioriX-factor en wenst u in Tongeren te ondernemen? Of kent u iemand die dat wil doen? Dit is uw kans! De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een professionele begeleiding en financiële steun.

Marc Hoogmartens: “We zijn op zoek naar karaktervolle, vernieuwende en duurzame starters. Enkel projecten die zich vestigen in het afgebakende kernwinkelgebied komen in aanmerking. De projecten worden beoordeeld op de kwaliteiten en de haalbaarheid/rendabiliteit van het concept.”

De geselecteerde kandidaten krijgen een ondersteuningspakket ter waarde van 10.000 euro. Het ondersteuningspakket kan ingezet worden voor:

- Professionele begeleiding van de onderneming

- Huur of andere werkingskosten

- Publicitaire uitgaven

“We verwachten van de geselecteerde starters dat ze meewerken aan de acties in het stadscentrum om de aantrekkingskracht van Tongeren als handelscentrum te versterken,” besluit Patrick Dewael.

Interesse?

Dien uiterlijk 4 februari 2022 uw ondernemings- en financieel plan in bij de dienst Economie van de stad Tongeren. Daarna worden de kandidaat-ondernemers uitgenodigd om hun project toe te lichten voor een jury. Na beraadslaging stelt de jury aan het stadsbestuur voor om de 3 kandidaten te ondersteunen.

Meer info: www.tongeren.be/karakter

“Naast het aantrekken van de nieuwe ondernemers ondersteunen we de bestaande ondernemers binnen dit project, door het aanbieden van coachingprojecten en samen met hen commerciële acties op te zetten,” zegt Marc Hoogmartens.

Patrick Dewael: “Daarnaast gaan we mysteryshoppers inzetten om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen in de stad. Zij brengen immers onaangekondigde bezoeken aan de handelszaken en wijzen hen achteraf op de positieve ervaringen, maar geven hen ook tips over hoe het nog beter kan.”

Marc Hoogmartens: “We werken ook aan de beeldkwaliteit van ons handelscentrum. We willen de antiekbuurt (in het onderste gedeelte van de Maastrichterstraat) een subtiele facelift geven. Samen met de eigenaars en uitbaters zullen we daarom projectmatig kleine ingrepen subsidiëren die de aanblik en uitstraling van de gevestigde zaken en het straatbeeld ten goede komt.”

“Het fundament van Tongeren is uiteraard onze geschiedenis, maar met ons karakter maken we het verschil. En dat karakter is overal tastbaar en zichtbaar: in het eigenzinnig winkelaanbod, in cultuur, de internationale antiekmarkt, ons bijzondere dialect, maar evenzeer in architectuur, of ons ruim gastronomisch aanbod. Het DNA van Tongeren zit in de verbinding van het historische KARAKTER van de stad met het KARAKTER van de Tongenaar. Zo verbinden we verleden en toekomst. Kortom, duurzaam vernieuwen mét karakter,” besluit Patrick Dewael.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “ Voor het uitwerken van deze actie kan de stad Tongeren rekenen op een provinciale subsidie van 100 000,00 euro. Door nieuwe starters en gevestigde waarden in handel en horeca te ondersteunen en te coachen, wordt met deze provinciale subsidie een duurzame impuls gegeven. De Tongerse aanpak heeft een dubbele impact: innovatieve startersideeën zorgen voor de invulling van leegstaande panden en de bestaande handel en horeca worden weerbaarder gemaakt in de groeiende digitale shoppingmarkt. Finaal komt dit de aantrekkingskracht en vitaliteit van de Tongerse handelskern ten goede.”

We stellen u met trots de ambassadeurs van dit project voor. Zij belichamen de authentieke handelaars die ons centrum rijk is. Trotse, unieke, vakkundige en klantvriendelijke ondernemers met een hart voor Tongeren en allemaal met een uniek verhaal. U kunt alle verhalen lezen op www.tongeren.be/karakter.

Ambassadeurs:

- Heidi Strauven - Lingerie Silhouette

- Eddy Manet - Café ’t Gerechtshof

- Mario Vanoppen - Mario’s ijs

- Sven Hansen - The 4 Seasons

- Peter Muziek - Brasserie Bij Peter

- Hilde Vandormael - Lili Fée

- Chantal Matton - Witgoed Matton

- Winnie Moresi - Winnie Moresi

- Bart Menten - Patisserie Blanckaert

- Maarten Crabbé - Barbarius

Radio Boo promoot de Kroningsfeesten: Herders van de geboorte

Radio BOO wijdt tweemaal in de maand een uitzending aan de nakende Kroningsfeesten 2023. De eerste en de derde maandag van de maand wordt een interview (van 3 minuten) uitgezonden om 20u40 en op dinsdag volgt een heruitzending om 11u15.

Presentator Chris Geerts gaat telkens op bezoek bij de betrokkene voor een babbel.

De opnames zijn ook te beluisteren via de website van de Kroning

Vandaag komt de groep ‘Herders van de geboorte’ aan de beurt

Voorzitter Robby Jorissen: "Wij volgen achter de Engelen en vertellen het verhaal van de geboorte van het kindje Jezus. In deze groep stappen ook de drie koningen mee op en een vijftigtal schapen uit Noord-Limburg. We zijn gestopt met 311 inschrijvingen, want anders wordt het te onoverzichtelijk. De Engelen leveren de Maria. Onze leden zijn tussen 6 weken en 90 jaar. Meestal stappen ganse families mee. Ze komen van overal: uit Zwitserland, Nederland, Frankrijk, ....", vertelde Robby

Plakkende karamellen...

Na de carnavalsoptocht van gisteren is er veel snoepgoed achtergebleven op de straten en pleinen in het centrum. Daardoor verloopt het opruimen van het centrum moeizaam. Om 12 uur zal het centrum terug opengesteld worden voor verkeer.
Maar de volledige opruiming kan nog enkele dagen duren. Het marktplein is glad op enkele plaatsen. We vragen voetgangers om extra voorzichtig te zijn.

Herdenking Koningsdag

Vandaag is het Koningsdag of feest van de Dynastie.

Om 11u was er een te Deum in de basiliek. Deken Eric Reynders verwelkomde de burgemeester, schepenen, raadsleden, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de militaire overheid, politie en brandweer en de vaderlandslievende verenigingen. 
Vervolgens was er een receptie in de brasserie van het Gallo-Romeinse Museum met een gelegenheidstoespraak door burgemeester Patrick Dewael: "België is sinds 21 juli 1831 een monarchie. Toen legde koning Leopold I de eed af. Koning Filip is sinds 2013 de zevende koning der Belgen. Velen onder ons zijn trots op hun Belgische nationaliteit. We voelen ons vandaag - naast Belg- ook Vlaming, Limburger, Europeaan en last but not least Tongenaar". 
Dewael had het ook over de nakende fusie met Borgloon: "Hierdoor ontstaat centraal in het zuiden van Limburg een nieuwe grote stad, de vierde van Limbug. Dat creëert mogelijkheden die we nu niet hebben. Samen zullen we sterker staan als lokaal bestuur en dat zal onze inwoners ongetwijfeld ten goede komen. De beschikbare budgettaire ruimte kan gebruikt worden om de belastingen te verlagen of voor gerichte investeringen. Tongeren en Borgloon zijn historische steden. Ze zijn tijdens opeenvolgende eeuwen door mensen gemaakt. Ook nu zal blijken dat het in eerste instantie mensen zijn die een ziel, karakter en 'smoel' zullen geven aan de nieuwe fusiegemeente". 
"Het vieren van Koningsdag is altijd een beetje vieren van onze eigen identiteit. Ik wil dus klinken op Tongeren, op België en in het bijzonder op ons vorstenpaar! 

Leve de koning!"

Herfststoet

Vandaag trok de 'herfststoet' door het stadscentrum. Zowel deelnemers als toeschouwers moesten een mondmasker dragen en hun Covid Safe Ticket laten scannen. 
In totaal waren er 40 groepen, hoofdzakelijk Tongerse maar daarnaast ook uit Borgloon, Hasselt, Hamont, Balen en zelfs uit Vilvoorde. De reclamekaravaan werd afgevoerd omdat de stoet vóór het vallen van de duisternis moest binnen zijn. 

Tegenover Ambiorix stond een tribune van waarop commandeur Frank Grotars, tijdens het defilé, de passerende groepen dankte voor hun deelname en hen uitnodigde voor de stoet van 27 februari 2022. 

Bij CV De Charly's kondigde Jean-Luc Baillien zijn afscheid aan als Charly Chaplin. 

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google