Tongeren vandaag

Archief

Evermarusprocessie in Rutten '24

Deze voormiddag trok de Evermarusprocessie door Rutten. Er stapten tientallen paarden mee.

De Jubileumgroep showde haar nieuwe roze kledij. 

Deelnemende groepen en de volgorde van de processie

1. Vaandel van de H. Evermarus

2. Kleine pelgrims (jongens kleuters)

3. Kleine engeltjes in witte gewaden (meisjes kleuters)

4. Edelknapen (jongens 6 tot 11 jaar)
5. Kleine engeltjes in roze gewaden (meisjes van 6 tot 11 jaar)
6. Meisjes vormelingen

7. Harmonie

8. Vaandel Onze Lieve Vrouw en 9. Beeld Onze Lieve Vrouw

10. Biddend volk en pelgrims uit Borth, Compostellagenootschap

11. Jubileumgroep

12. Vaandel H.Sacrament

13. Reliekschrijn met het kaaksbeen van de H.Evermarus

14. Kerkbestuur en burgerlijke overheden
15. Processiekruis

16. Misdienaars

17. H.Sacrament onder baldakijn

18. Wildemannen

19. Reliekschrijn “Graf van de H.Evermarus

20. Beeld van de H.Evermarus

21. Pelgrims

22. Engelbewaarders


23. Haccouren
24. Bedevaarders

Opening Mariamaad '24

Dinsdagavond werd de meimaand, de Mariamaand, plechtig geopend in de O.-L.-V-Basiliek.

Het genadebeeld van Maria staat weer mooi in de bloemen dankzij vele giften en de medewerking van de vrienden van de kerststal.

bijdrage Jos Collaer

Straatnaamwijzigingen na fusie Tongeren-Borgloon

Op 17 oktober 2023 keurden beide gemeenteraden de langverwachte fusie tussen Tongeren en Borgloon goed. Vanaf 1 januari 2025 zullen deze twee steden samengaan onder de nieuwe naam Tongeren-Borgloon. Als gevolg van deze fusie moeten 29 straten van naam veranderen, waarvan 14 in Tongeren en 15 in Borgloon. Dit betekent dat 565 wooneenheden in Tongeren en 215 in Borgloon een nieuw adres krijgen.


Patrick Dewael, burgemeester stad Tongeren: "In januari 2024 werden de bewoners van de betrokken straten op de hoogte gebracht van de noodzakelijke verandering van hun straatnaam. In februari kregen ze de kans om zelf nieuwe namen voor te stellen. Uit deze suggesties werden maximaal drie namen gekozen, waaruit de bewoners konden kiezen. De naam die de meeste stemmen kreeg, werd gekozen. In Tongeren brachten 230 mensen hun stem uit van de 1.184 aangeschrevenen, wat neerkomt op 19,4% van het totale aantal."

In Tongeren werd gekozen voor volgende straatnamen:

 1. Beekstraat wordt Op de Beek
 2. Bergerstraat (oostzijde) wordt Bergerhof
 3. Bergerstraat (westzijde) wordt Trappersbergweg
 4. Calenbergstraat wordt Hoogheideweg
 5. de Tieckenstraat wordt Kleine Hemelingenstraat
 6. Hamtstraat wordt De Pundjel
 7. Industrieweg: Prinsenweg (in verlenging van bestaande Prinsenweg)
 8. Kogelstraat wordt Klinkerstraat
 9. Langesteeg wordt Klein Lauw
 10. Nellestraat wordt Kwadestraat
 11. Nieuwe Steenweg wordt Zavelbergweg
 12. Oude Katzij wordt Romeinse Weg
 13. Passestraat wordt Weideweg
 14. Sint-Truidersteenweg wordt Kruissteenweg

In Borgloon zullen 15 straten een nieuwe naam krijgen:

 1. Begijnenstraat wordt Kruisherenstraat
 2. Bosstraat wordt geschrapt
 3. Groenstraat wordt Hennebos
 4. Kerselaarstraat wordt Galgendries
 5. Koningin Astridlaan wordt Koningin Elisabethlaan
 6. Lindestraat wordt Vlietstraat
 7. Moerenstraat wordt Guldenstraat
 8. Molenstraat wordt Engelingenstraat
 9. Neremstraat wordt Neremveld
 10. Nieuwstraat wordt Graaf Arnoldstraat
 11. Putstraat wordt Den Dries
 12. Romeinse Kassei wordt Heirbaan
 13. Sint-Jozefsplein wordt Poelplein
 14. Stationsplein wordt Stroopplein
 15. Tapstraat wordt Zesbonderstraat


"De voorgestelde nieuwe straatnamen worden/werden voorgelegd aan de cultuurraad/adviesraden en in juni ter definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 20 mei 2024, waarna de definitieve naamswijzigingen op 1 januari 2025 van kracht zullen zijn," besluit Jo Feytons van het lokaal bestuur Borgloon.

Het dossier betreffende de straatnaamgeving kan worden ingezien na afspraak:

- Voor Tongeren via info@stadtongeren.be. Bezwaren of opmerkingen kunnen worden ingediend bij de Stad Tongeren – Maastrichterstraat 10 – 3700 Tongeren of via het eerder genoemde e-mailadres.

- Voor Borgloon via ann.schurmans@borgloon.be. Bezwaren of opmerkingen kunnen worden ingediend bij de stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon, of via dit e-mailadres.

Bloemenzee rond OLV

In de basiliek is het beeld van OLV weer omringd door een bloemenzee t.g.v. de meimaand.
"Er staan nu 250 hortensia's, witte en blauwe, maar de rest staat nog bij de kweker. Wanneer er bloemen verslenst zijn, brengt hij er nieuwe", wist pikman Tony

Volgend jaar komt er een expo en een boek over Tony en de suisses in België

Archeotour met GRM

Zondag 26 mei organiseert het Gallo-Romeins Museum opnieuw een 'Archeotour'. In kleine busjes maken geïnteresseerden een rondrit door Tongeren en omgeving. Onder begeleiding van een professionele gids ontdekken ze het archeologische erfgoed. Dit gratis programma maakt deel uit van de Archeologiedagen. Snel reserveren is de boodschap!

De tour start met een korte rondleiding in het museum. Aan de hand van een aantal collectiestukken maken de deelnemers kennis met het leven in Romeins Tongeren rond 150 n.Chr.

Daarna volgt een comfortabele busrit langs een aantal overblijfselen uit de Romeinse tijd: de stadsmuur, het aquaduct en de tumulus (grafheuvel) in Koninksem. Ook bij de zogenaamde tempelsite maken we een stop.

Een professionele gids geeft uitleg en legt verbanden tussen de vondsten in het museum en het onroerend erfgoed. Reserveren voor de tour is verplicht.

Burgemeester Patrick Dewael: “Als grootste archeologisch museum van Vlaanderen neemt het Gallo-Romeins Museum graag deel aan de Archeologiedagen. Het evenement geniet steeds meer belangstelling. Dat is niet verwonderlijk, want willen weten wat aan het ‘hier en nu’ voorafging, is een diepmenselijke behoefte.”

Schepen van Cultuur An Christiaens: “Met deze Archeotour ontdek je zowel de collectie van het Gallo-Romeins Museum als de nog zichtbare Romeinse resten in en rond Tongeren. Het is een ontspannende en leerrijke activiteit voor iedereen die ook maar een beetje interesse heeft in de oudste stad van het land.”

De Archeologiedagen zijn een initiatief van het Forum Vlaamse Archeologie en de Vlaamse provincies.

De collectie van het museum liever op eigen houtje ontdekken? Op zondag 26 mei is de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ voor iedereen gratis toegankelijk.


Praktisch:
Wanneer: zondag 26 mei
Doelgroep: (jong)volwassenen
Duur: 120 min.
Startpunt: onthaal van het museum
Deelname: gratis
Reserveren: via www.galloromeinsmuseum.be

Ontdek Jupiter en Juno in de Retroscoop van het Praetorium

In een boeiende ontdekking brengt de Retroscoop in het Praetorium een nieuw archeologisch juweel naar het licht: het Romeins votiefreliëf van Jupiter en Juno. Het reliëf, opgegraven in 2008 aan de Elfde Novemberwal vóór de constructie van het Aniciuscomplex, is een unieke vondst voor Tongeren.

Het prachtige stuk, dat nu de vitrine siert, portretteert de Romeinse oppergod Jupiter samen met zijn gemalin Juno. Dit is het enige reliëf van zijn soort dat tot op heden in Tongeren is gevonden, en het vertelt een verhaal van oude goden en hun betekenis voor de lokale gemeenschap.

"Binnen Tongeren versterken we voortdurend onze verbinding met ons unieke Romeinse erfgoed," verklaart burgemeester Patrick Dewael. "Als de enige Romeinse stad in België, koesteren we ons verleden en erkennen we het als een aantrekkingskracht die jaarlijks duizenden bezoekers naar onze stad en het Gallo-Romeins Museum trekt. Maar we realiseren ons ook het belang van kleinschalige initiatieven, zoals de Retroscoop, die niet alleen onze bezoekers, maar ook onze eigen inwoners in contact brengen met opmerkelijke objecten uit ons verleden."

"Als schepen van erfgoed ben ik verheugd om dit prachtige beeldhouwwerk te verwelkomen in onze Retroscoop," verklaart Gerard Stassen, schepen van Erfgoed. "Voor de bewoners van het Romeinse huis waar dit reliëf ongetwijfeld pronkte, vertegenwoordigde het wellicht de geruststellende aanwezigheid van Jupiter en Juno, de beschermers van hun huis en gezin. In zekere zin was dit een Romeinse variant van het gezegde 'Oost West, thuis best'."

De Retroscoop biedt bezoekers de kans om dit fascinerende stukje geschiedenis te ontdekken en te genieten van de rijke culturele erfenis van Tongeren. Het verhaal van één object in één vitrine biedt een unieke kijk op het verleden van de stad en haar verbinding met de Romeinse tijd.

Tungrirun info

Alles is klaar voor de Tungrirun van morgen.
Het plannetje van de site op de Motten (waar is wat) + waar de parkings in de onmiddellijke omgeving zich bevinden 

De Tungrirun 2024 belooft een succesvolle editie te worden. Het weer zal ideaal zijn en met maar liefst 2561 voorinschrijvingen kunnen we nu al spreken van een record!!

Het middenplein van de atletiekpiste op de Motten wordt omgetoverd tot een plein vol beleving: muziek, eten, drank, springkastelen, cheerleading, clown Titof, … kortom voor elk wat wils. Het grondplan moet voor iedereen duidelijk maken waar je moet zijn.

Daginschrijvingen kunnen uiteraard nog steeds, iedereen welkom vanaf 11u30 aan de inschrijvingsstand op de Motten.

Verplaatsing naar de Motten doe je best te voet of met de fiets maar kom je toch met de wagen, dan is er parkeergelegenheid (al dan niet gratis) in de buurt! Kom zeker op tijd, best minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd

 • 13u30: start 1km
 • 14u00: start 2km
 • 14u30: start 400m
 • 14u45: start 3km
 • 15u30: start 5km
 • 16u30: start 10kl

En tot slot, je loopt niet enkel voor je gezondheid of voor de prestatie maar ook voor het goede doel want met de opbrengst van de Tungrirun steunen wij de volgende goede doelen:

 • Cure Scleroderma
 • EHBO-lessen in het middelbaar onderwijs
 • Belgisch Centrum voor Geleidehonden
 • Huize Sint-Augustinus met hun “Tentipi”-project

Tungrirun is een organisatie van Rotary Tongeren, ADD Tongeren en Stad Tongeren

Gemeenteraad april '24

Vanavond was er de gemeenteraad in het stadhuis

De agenda van de OCMW-raad telde slechts 1 punt: de goedkeuring van de notulen van vorige maand

Stadsmuzikantenfestival '24

De affiche van het Stadsmuikantenfestival '24 is klaar. Datum: 30 juni

Het Stadsmuzikantenfestival zag het licht in 2004. Het kon vanaf jaar 1 rekenen op een groot publiek en veel enthousiasme bij de artiesten. Het concept van het festival werd
ontwikkeld door curator/programmator Danielle Gielen. Zowel publiek als muzikanten genoten van het concept en kwamen ieder jaar met plezier (terug). Van 2004 t.e.m. 2008
kende het festival 5 geslaagde edities. In 2015 blies de Stad Tongeren de succesformule nieuw leven in naar aanleiding van MoMeNT, een initiatief waar het festival tot op heden deel van uitmaakt.
Het Stadsmuzikantenfestival is dit jaar aan haar 15de editie toe.

DE AFFICHE
* Dressed Like Boys: het solo-project van Jelle Denturck, frontman van de band DIRK
Dushime: een Belgisch-Rwandese artieste (actrice, model, muzikante). Ze is één van de 18 laureaten van Sound Track, editie 2024
* Hendrik Lasure: was tot voor kort gekend als getalenteerde toetsenist en allround wonderkind van de Belgische jazz scene
* ISE: als 17-jarige singer-songwriter dwong ze vorig jaar met haar uitzonderlijk talent podiumkansen af op festivals als Pukkelpop, Sziget (HU) en Bospop (NL). Ze won het internationaal muziekconcours Imagine Music Experience én ze werd gekroond tot één van de laureaten van Sound Track.
* Nicolas Mortelmans: Anoushka Shankar (dochter van Ravi Shankar) is net als haar vader een gerenommeerde sitarspeelster. Van 2017 tot 2023 gaf ze les aan welgeteld één
student: Nicolas Mortelmans! 
* TJE: schippert tussen melancholische gitaren, dreunende bassen, ijle zanglijnen en harde elektronica.
* Zimmerman: de band van Simon Casier (je kent hem misschien als bassist van Balthazar óf... van het Stadsmuzikantenfestival editie 2017). 

DE FORMULE/
op zondag 30 juni tussen 14:30 en 17:30,/ spelen 7 bands & singer-songwriters,/ elk 4 sets van 20 minuten,/ op 7 locaties in het Begijnhof ,/ het publiek stelt, al wandelend van de ene naar de andere charmante locatie, z'n eigen programma samen,/ en krijgt zo de kans om op één namiddag - gratis - van 7 muzikale acts te proeven.

LED-verlichting voor Tongerse voetbalvelden

De stad gaat investeren in nieuwe LED-verlichting voor de hoofdvelden van Unico Tongeren en KVVV ‘s Herenelderen. Hierdoor kunnen beide clubs vanaf nu ook avondwedstrijden organiseren op hun hoofdterrein.

Schepen van Sport, Patrick Jans zegt: "Door de clubs de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor avondwedstrijden, kan er meer beleving in het Tongerse voetbal ontstaan. Deze clubs kunnen voortaan hun wedstrijden plannen op momenten die voor hen het meest geschikt lijken. LED-verlichting heeft bovendien veel voordelen. In tegenstelling tot conventionele verlichting, die tijd nodig heeft om op te warmen en stroompieken veroorzaakt, kan LED-verlichting direct op volle sterkte worden gebruikt. Na het uitschakelen kan het ook moeiteloos weer worden ingeschakeld. De verlichting kan ook op verschillende lichtsterktes worden gebruikt."

Door te kiezen voor LED-verlichting kan er aanzienlijk worden bespaard op de kosten. Burgemeester Patrick Dewael zegt: "Dit is niet alleen een investering vanuit ecologisch oogpunt, maar zal ook de clubkas ten goede komen. Dergelijke verlichting betekent al snel een besparing van 30 à 40% op elektriciteitskosten. Bovendien hebben deze lampen een langere levensduur en zijn ze bijna onderhoudsvrij."

Het doel is om de nieuwe verlichting op beide locaties te realiseren vóór de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Overzicht: