Tongeren vandaag

Archief

35 jaar geleden (9)

In de feestzaal van het stadhuis wordt afscheid genomen van kanunnik Kortleven. De grote kindervriend wordt geboren op 22 oktober 1901. Na zijn priesterwijding wordt hij op 6 juli 1925 aangesteld als kapelaan in Seraing. Later wordt hij gedurende 15 jaar kapelaan in Tongeren. Van 1946 tot 1954 is hij pastoor in Wellen. Hierna wordt hij als deken aangesteld in Tongeren. Tijdens zijn 25-jarig leiderschap onthouden we vooral de uitbouw van het parochiaal leven, de oprichting van een bibliotheek, het stimuleren van de Basilica-concerten, de uitbouw van de Kroningsfeesten en de restauratie van de basiliek.

Sluiting stadsdiensten

Alle stadsdiensten zijn gesloten op donderdag 1 januari (ook bibliotheek, containerpark en toerisme).
Op woensdag 31 december en vrijdag 2 januari zijn vanaf 12 uur alle stadsdiensten gesloten (ook bibliotheek, containerpark en toerisme).

 

Mexx is failliet

De Nederlandse kledingketen Mexx is failliet verklaard. De zowat 200 bedienden zullen hun baan verliezen. In het filiaal in de Maastrichterstraat werken vier verkoopsters. Deze winkel houdt al een tijdje totale uitverkoop wegens einde huurcontract.

35 jaar geleden (8)

Op 11 december 1979 vergadert het actiecomité ‘Geen expreswegen door onze Dorpen’ in het stadhuis i.s.m. de vzw Orchis. Het bestuur van Bruggen en Wegen en de Intercommunale E39 hebben op het gewestplan Tongeren/Sint-Truiden een oplossing voor een Noordelijke, Westelijke en Zuidelijke omleiding aan te leggen. De Noordelijke start op de Maastrichtersteenweg t.h.v. de Galgenberg, loopt dwars door de Galgenberg, over de akkers van Berg naar de weg Tongeren-Bilzen, Tongeren-Hasselt om dan richting kasteel van Rooi aan te sluiten op de Westelijke richting Sint-Truidersteenweg en Koninksemsteenweg. De Zuidelijke start op de Luikersteenweg t.h.v. Overhaem en loopt via De Kevie naar de Maastrichtersteenweg. Het gaat om vierbaanswegen met een pechstrook

Luc Brone is overleden

Vandaag is Luc Brone (65) overleden. De ‘rentmeester’ uit de Hemelingenstraat is in Tongeren voornamelijk bekend dankzij zijn drie boeken die hij samen met Jo Gilissen schreef over zijn geboortestad: ‘Salus Populi Gloria’ (2003),  ‘Tongeren’ (2006), 'Tongeren II' (2012). In het eerste boek (van Luc alleen) kan de lezer genieten van een overzicht van de collectie van meer dan 4.000 postkaarten van Tongeren die Luc jarenlang verzamelde. Hij verkocht ze uiteindelijk aan het stadsarchief zodat ze bewaard blijven voor het nageslacht.  Luc laat een vrouw, 2 zonen en een dochter achter. We wensen zijn familie veel sterkte.
www.boektongeren.be

Organisatie winterdienst en strooiplan

Voor de winter van 2014 – 2015 doet Stad Tongeren voor het eerst volledig  beroep op een externe partner voor het strooien en ruimen van de gemeentewegen. Via een open aanbesteding werd de opdracht toegewezen aan een plaatselijke loonwerker. De uitvoering wordt gestuurd door een verantwoordelijke van de Stad Tongeren. De Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest houdt de gewestwegen (en fietspaden), de Ringlaan en de op- en afritten van de autowegen sneeuw- en ijzelvrij. De gemeentewegen worden volgens een prioriteitenplan geruimd en gestrooid. “Het strooiplan werd opgesteld rekening houdend met oa. bepaalde plaatsen - zoals ziekenhuizen, politie en brandweer – die altijd bereikbaar moeten blijven. Bovendien is het essentieel dat de maximale veiligheid voor het openbaar vervoer gegarandeerd is. De straten waar het openbaar vervoer rijdt, krijgen dan ook hoge prioriteit. Ook schoolomgevingen, industrieterreinen en straten met gevaarlijke hellingen of zonder riolering en verbindingswegen tussen dorpskernen en met gewestwegen worden snel aangepakt”, verduidelijkt An Christiaens, schepen Openbare Werken. Bij hevige sneeuwval kan Stad Tongeren bijkomend beroep doen op 6 plaatselijke landbouwers die de dorpen sneeuwvrij maken. Deze straten worden evenwel niet gestrooid, enkel geruimd. Plaatselijke gevaarlijke situaties bij ijzelvorming kunnen via de lokale politie gemeld worden. Via het provinciebestuur werd een samen aankoop voor alle Limburgse gemeenten georganiseerd en is er 400 ton zout onmiddellijk beschikbaar voor de gemeentewegen op het grondgebied van Tongeren. Opmerkingen of vragen kunnen doorgegeven worden via meldpunt@stadtongeren.be of 012/800 008.

Eleni Decercq wint dertiende maand

Vandaag vond de laatste prijsoverhandiging van dit jaar plaats aan de weekwinnaar van de actie ‘win een dertiende maand met de ambi.pas’. Eleni Declercq (28), een zelfstandige vroedkundige uit Borgloon, is de gelukkige. Zij ontving bij Lingerie Silhouette (Maastrichterstraat) 1.500 euro aan Tongerse cadeaucheques. De dame is er zaterdag een pyjama met een fabrieksfout gaan binnenbrengen. Winkelierster Heidi overhandigde haar een tegoedbon. Eleni kocht enkele hemdjes en wilde absoluut cash betalen. Dat levert haar nu 1.500 euro op. Ze heeft vroeger ooit een kinderstoel gewonnen. Eleni weet al wat ze gaat kopen: “We hebben pas gebouwd en onze ijskast heeft het begeven. We gaan onszelf ook eens goed in de watten leggen”, onthulde de winnares. Volgens economieschepen Guy Schiepers komt er zeker een vervolg van de actie: "We zijn nog aan het brainstormen om met iets origineels uit te pakken".

35 jaar geleden (7)

Een buitenlands staatshoofd brengt een officieel bezoek aan de oudste stad van België: De IJslandse president Kristjan Eldjarn en zijn echtgenote komen naar Tongeren om er kennis te maken met de Oude Romeinse overblijfselen. Het koppel wordt ontvangen door burgemeester Rutten en gouverneur Vandermeulen. Ze bezoeken de basiliek met de schatkamer en het Gallo-Romeins Museum. Voor het middagmaal trekt het gezelschap naar Hoeve Dewalleff in Millen.

Anna Schepers is 100!

In wzc Sint-Franciscus wordt deze namiddag een eeuwelinge gevierd: Anna Schepers werd op 28 december 1914 in Vroenhoven geboren. Ze huwde in 1936 met Jef Vos uit Millen. Samen kregen ze 6 kinderen die op hun beurt zorgden voor 15 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Anna is de oudste residente van het wzc. Ze ontving een aandenken van het koningspaar en Tongerse cadeaucheques van het stadsbestuur.

Wintertocht TWV

De Tongerse Wandelvrienden (TWV) organiseren vandaag hun jaarlijkse ‘Wintertocht’ met start vanuit de Viio Humaniora (Sint-Truidersteenweg). De deelnemers kunnen kiezen tussen 6 afstanden: van 4 tot 21 km. Om 11u waren er al 750 vertrekkers. Deelnemen kan nog tot 15u.

Overzicht: